Yrityskaupat

Unohtuiko realismi? Yrityksen arvoa ei voi heittää hatusta
"Ideaalitilanteessa yritys on jatkuvasti ""myyntikunnossa""."

Unohtuiko realismi? Yrityksen arvoa ei voi heittää hatusta

Yrityksen arvon tunteminen auttaa pitämään talouden kunnossa. Oman yrityksen lukuja pitää arvioida kriittisesti.

|

Realistinen käsitys yrityksen arvosta auttaa kehittämään sitä oikeaan suuntaan. Tätä mieltä on pk- ja perheyritysten omistusjärjestelyjä tekevän Aronia Groupin toimitusjohtaja Sammy Lindholm.
– Lähtökohtaisesti jos yrityksen arvo on hyvä, se tuottaa hyvin, sen riski on optimaalinen ja kasvunäkymät hyvät. Varmaan jokaista yrittäjää kiinnostaa, että yritys tuottaa mahdollisimman hyvin koko ajan, Lindholm sanoo.

Y-Studion Hallitse talouttasi -testiin vastanneista yrittäjistä runsaat kaksi kolmasosaa ilmoittaa, että tietää tai uskoo tietävänsä yrityksensä arvon.

Lindholmin mielestä yrityksen arvoa olisi syytä tarkastella vuosittain tai ainakin parin–kolmen vuoden välein. Ideaalitilanteessa yritys on jatkuvasti niin sanotusti myyntikunnossa.

Ensimmäinen askel on seurata yrityksen keskeisiä tunnuslukuja säännöllisesti. Niitä on syytä tarkastella tilitoimiston tai muun talousosaajan kanssa. Tunnuslukujen seuraaminen on tärkeä osa yrityksen kehittämistä.

Riskit pienentävät kerrointa

Pienten ja keskisuurten yritysten arvo määritellään laskemalla tuotto- ja substanssiarvo. Tuottoarvo perustuu yleensä yrityksen toteutuneisiin tuottoihin. Arvo lasketaan esimerkiksi kolmen vuoden keskiarvotuotosta. Lindholm huomauttaa, että startup-tyyppisten yhtiöiden osalta tuottoarvo perustuu tuottoennusteista laskettuun arvoon.

Substanssiarvo taas saadaan, kun yrityksen varoista vähennetään yrityksen velat.

Lindholmin mukaan yrityksen arvo lasketaan aina tuotto edellä.

– Vähän karrikoidusti voi sanoa, että liiketoimintaan liittyvällä omaisuudella ei ole mitään arvoa, jos yhtiö ei tuota.

Käyttökate on keskeinen tunnusluku yrityksen arvonmäärityksessä. Se saadaan, kun liikevoittoon lisätään poistot. Helppo nyrkkisääntö yrityksen niin sanotun velattoman arvon laskemiseen on kertoa käyttökate 2,5–4:llä. Kerroin kertoo, kuinka monen vuodon tuoton ostaja olisi käytännössä valmis maksamaan yrityksestä.

Yrityskaupassa on yleensä mukana ulkopuolinen rahoittaja, joka myös edellyttää lainan takaisinmaksua järkevässä ajassa.

Käyttökatekertoimeen vaikuttaa muun muassa yhtiön riskitaso. Kerrointa pienentää esimerkiksi riskialtis ala tai yrittäjän liian suuri rooli yrityksessä.

– Jos työtaakkaa ja vastuuta ei ole jaettu organisaatiolle, se helposti kostautuu arvonmäärityksessä korkeampana riskitasona ja pienempänä arvona, Lindholm sanoo.

Kerrointa nostavat taas positiiviset kasvunäkymät, joihin startupien arvo usein pitkälti perustuu.

Yrityksen arvoon vaikuttaa moni asia. Laskukaavoista huolimatta siihen ei ole yhtä oikeaa vastausta, siksi apuna kannattaa käyttää ammattilaista. Arvoa voi olla asiakasrekisterien ja sopimusten kaltaisilla asioilla, joita ei näe suoraan tilinpäätöksestä.

Luvut täytyy oikaista

Lindholmin mielestä on tärkeää varmistaa, että käyttökate antaa yrityksestä mahdollisimman oikean kuvan ja on myös vertailtavissa muihin yhtiöihin. Siksi tietyt tuloslaskelman erät täytyy tarkistaa ja tarvittaessa oikaista. Vasta silloin nähdään yrityksen todellinen kannattavuus.

– Yleisintä on, että yrittäjä on nostanut yhtiöstä palkkaa liian vähän. Lisäksi ei ehkä ole maksettu tarpeeksi suuria eläkkeitä. Yrittäjälle tulee ikävä yllätys, kun oikaisemme lukuja.

Lukuja pitää oikaista myös esimerkiksi silloin, kun yritys on toiminut osakkaansa omistamassa kiinteistössä ja maksanut siitä alivuokraa.

Utopistinen arvio haitaksi

Lindholmin mukaan tyypillinen sudenkuoppa on, ettei oman yrityksen lukuja ymmärretä katsoa ulkopuolisen silmin. Niitä pitäisi arvioida kriittisesti.

Jos yrittäjä ei esimerkiksi ole nostanut paljoa palkkaa, voi näyttää siltä, että yritys tekee hyvää tulosta. Kun luvut oikaistaan, ei tulosta välttämättä synnykään. Harhaluulo voi johtaa myös siihen, ettei yrittäjä ymmärrä tehdä mitään tuoton parantamiseksi.

– Kun yritys halutaan myydä, asiantuntija sanoo, ettei siitä saa juuri mitään. Sitten sitä ihmetellään.

Epärealistinen tai jopa utopistinen käsitys yrityksen arvosta vaikeuttaa sen myyntiä. Lindholm sanoo törmänneensä tähän usein. Hänen mukaansa arvo pahimmillaan romahtaa entisestään, kun yrittäjä ei suostu myymään yritystään sen oikealla markkinahinnalla ja jää vitkuttelemaan.

– Jos hintapyyntö on liian kova, varsinkin suomalaisessa yhteiskunnassa ajatellaan, ettei viitsitä loukata myyjää. Ostajan ajatus on niin kaukana, ettei tämän mielestä kannata edes yrittää edistää kauppaa.

Yrityksen arvoon voi vaikuttaa erilaisin toimenpitein. Esimerkiksi kulurakennetta kannattaa arvioida kriittisesti.

– Tärkeintä on muistaa, että muutokset pitää aloittaa ajoissa, jotta ne saadaan sisälle virallisiin lukuihin. On aina vaikea selittää ostajalle, mitä pystyy parantamaan. On parempi näyttää, miten on onnistunut siinä itse, Lindholm muistuttaa.