Yrityskaupat

Tietyillä aloilla huoli: Mistä jatkajia yrityksille?

Tietyillä aloilla huoli: Mistä jatkajia yrityksille?

Omistajanvaihdosta pohtivista yrityksistä vain osalla on jatkaja valmiina.

|

Rakennus- ja LVI-aloilla on tällä hetkellä hyvä suhdannetilanne, koska rakentaminen on kasvussa ja putkiremontteja riittää 2030-luvulle saakka. Sote-uudistus taas avaa yksityisen sektorin sosiaali- ja terveysalan yrityksille miljardien eurojen markkinat.
Samalla kyse on kuitenkin toimialoista, joissa on isoja haasteita löytää yritystoiminnalle jatkajia.

Suomessa on 78 000 yli 55-vuotista yrittäjää. Vain noin joka neljäs 55–74-vuotias yrittäjä uskoo löytävänsä jatkajan perheensä sisältä, ilmeni vuosi sitten julkaistusta Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Suomen Yrittäjien Valtakunnallisesta omistajanvaihdosbarometrista.

Kaksi viidesosaa vastaajista uskoi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle. Hieman useampi kuin joka neljäs sen sijaan arvioi toiminnan loppuvan kokonaan, kun yrittäjä luopuu itse päävastuusta. Todennäköisimpiä lopettajia ovat yksinyrittäjät.

Suomalainen yrittäjäkunta ikääntyy, mikä johtanee yritysten omistajanvaihdosten merkittävään kasvuun lähivuosina. Osa yrityksistä löytää jatkajan helposti, mutta osalle vaihtoehdoksi jää ajaa yritystoiminta alas.

Y-Studion soittokierroksen perusteella vaikeinta uuden vetäjän löytäminen on pienillä, korkeintaan muutaman henkilön yrityksillä.

– Helpointa on, kun jatkaja löytyy omasta perheestä. Tänä päivänä on kuitenkin yhä enemmän yrityksiä, joissa on ongelmia löytää yrittäjälle seuraaja. Esimerkiksi omat lapset ovat lähteneet muille aloille, sanoo LVI-Teknisten Urakoitsijoiden toimitusjohtaja Jari Syrjälä.

– Käsittääkseni pienten jäsenyritystemme liiketoiminnalle ei välttämättä edes haeta jatkajaa. On hyvin tyypillistä, että toiminta hiipuu, yrittäjä myy koneet ja lopulta jää eläkkeelle, sanoo INFRA ry:n lakiasiainpäällikkö Kimmo Laukkanen.

Omistajanvaihdos ei kiinnosta

Jatkajan löytymiseen vaikuttavat monet asiat. Lähipiirissä ei välttämättä ole kiinnostusta eikä yrittäjä halua etsiä seuraajaa kauempaa. Yrittäjän saattaa olla pohjimmiltaan vaikea luopua toiminnasta.

Yritys ei ehkä ole myyntikunnossa tai ostajaa pelottavat vanhan yrityksen riskit. Ennemmin perustetaan uusi yritys puhtaalta pöydältä.

– Meidän alalla toiminnan alkuinvestoinnit ovat suhteellisen pienet. Siksi moni miettii, lähteekö jatkamaan vanhaa yritystä vastuineen vai perustaako enemmin uuden, kertoo Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n järjestöpäällikkö Toivo Lötjönen.

Oma lukunsa ovat verotus ja omistajanvaihdoksen rahoitus. Esimerkiksi tarvittavat lainan vakuudet saattavat muodostaa ongelman kiinnostuneelle ostajalle.

Syksyn Pk-yritysbarometri kertoo, että 56 prosenttia pk-yrittäjistä ei ole tehnyt minkäänlaisia suunnitelmia omistajanvaihdoksesta.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n toiminnanjohtajan Leila Salosen mukaan moni fysioterapiayrittäjä pohtii yritystoiminnan lopettamista lähivuosina paitsi ikääntymisen, myös yhä keskeneräisen sote-uudistuksen ja investointeja vaativan sähköiseen Kanta-palveluun siirtymisen vuoksi.

Pienissä yrityksissä toiminta ja osaaminen saattavat henkilöityä vahvasti yrittäjään. Asiakkaille yrittäjän vaihtuminen on merkittävä asia.

Salonen pitää hyvänä vaihtoehtona omistajanvaihdosta saattaen. Tällöin ikääntyvä yrittäjä jää yrityksen myytyään vielä pariksi vuodeksi mukaan toimintaan.

– Tällä tavoin voidaan totuttaa asiakaskunta uuteen omistajaan. Kansantaloudellisesti olisi tietysti hyvä, että terveet, menestyvät yritykset löytäisivät jatkajan.

Työntekijästä yrittäjäksi

Y-Studion haastateltavat arvelevat, että yritystoiminnan jatkaja löytyy rakentamisen ja palvelujen toimialaa helpommin esimerkiksi kaupan alan yrityksille ja yrityksille, joiden toiminnan jatkuminen on varmistettu pitkien asiakassopimusten kautta.

INFRAn Laukkanen huomauttaa, että esimerkiksi rakentaminen on raskasta ja ala on suhdanneherkkä.

– Urakoinnissa ei ole varmaa, riittääkö töitä, henkilökunta vaihtuu ja koneet ovat aina ostettavissa. Se tuo haastetta, hän sanoo.

Omistajanvaihdosbarometrista ilmenee, että yrittäjät eivät useinkaan näe työntekijöitään tai yrityksen johtoa potentiaalisina yritystoiminnan jatkajina. Barometrin 1 768 vastaajan yrityksistä vain 15:ssä jatkajaksi mainittiin yrityksen työntekijä tai -tekijät.

Tämän jutun haastateltavat ovat yhtä mieltä siitä, että uusi vetäjä voisi olla nykyistä useammin yrityksen työntekijä. Se vaatii mahdollisten jatkajien rohkaisemista ja tiedon lisäämistä yrittäjäurasta.

– Pitää kannustaa työntekijöitä, luoda mahdollisuuksia, kertoa yrittämisen hyvistä puolista ja antaa enemmän vastuuta, jotta työntekijät sitoutuvat yritykseen ja haluavat jatkaa yritystoimintaa, Toivo Lötjönen sanoo.

FYSI ry:n lakimies Juhani Saarinen näkee, että hyödyksi voisi olla mestari-kisälli-tyyppinen valmis polku, jonka läpi kulkiessaan nuori työntekijä valmistuisi pikkuhiljaa yrittäjyyteen.

– Pienemmissä firmoissa se varmasti vauhdittaisi kauppoja, hän pohtii.

– Isossa kuvassa tärkeää on myös yrittäjämyönteisen ilmapiirin luominen, Jari Syrjälä muistuttaa.