Muutosten hallinta

Kari Varkila

Yrittäjyyden esteitä on purettava – myös pienyrittäjiä tarvitaan

Toimivalla markkinalla on kaikenkokoisia yrityksiä. Se pitäisi muistaa sote-alankin kohdalla, kirjoittaa Fennian Kari Varkila.

|

Yrittäjillä kuluu aikaa monenlaisiin tehtäviin, jotka eivät ole yrityksen ydintoimintaa. Tämä voi lannistaa varsinkin pienyrittäjää, joka miettii, miten saa aikansa riittämään kaikkeen.
Edessä olevan sote-uudistuksen osalta pienten yritysten rooli on vielä epäselvä ja huoli niiden pärjäämisestä todellinen. Vaikka uudistus avaa paljon mahdollisuuksia, se kasaa samalla palveluntuottajille velvollisuuksia, tehtäviä ja vaatimuksia. Ne on usein tehty isoja yrityksiä ajatellen ja pienten on vaikea vastata niihin.

Olemme Fenniassa tunnistaneet ongelman, ja haluaisimme olla se taho, joka lähtee raivaamaan yrittäjyyden esteitä. Olemme valmistelleet vuoden verran Fenniala-nimellä kulkevaa palveluyhtiökonseptia. Toisin kuin kilpailijamme, emme pyri sote-palvelujen tuottajaksi. Haluamme sen sijaan olla mahdollistaja, joka auttaa alan pk-yrityksiä vastaamaan yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin.

Isoin yrittäjyyden este liittyy näkemyksemme mukaan tietojärjestelmiin. Pienille yrityksille ei juuri ole tarjolla niiden kokoon sopivia, räätälöityjä ratkaisuja. Toisaalta monet tietojärjestelmätoimittajat ovat itsekin pieniä, eivätkä pysty juoksemaan toisten pienten yritysten perässä. Kartoituksemme perusteella monella on silti kiinnostusta ja intoa kehittää ratkaisuja pk-yrityksille.

Fenniala tulee toimimaan yritysten välisenä linkkinä. Se kartoittaa erilaiset tarjolla olevat ratkaisut pk-yritysten puolesta ja kokoaa ne niiden saataville digitaaliselle palvelualustalle. Näin yrittäjä voi valita useasta valmiista vaihtoehdosta sen sijaan, että etsii, neuvottelee ja pohtii sopivaa ratkaisua yksin.

Samalla ajatuksella Fenniala voi auttaa pieniä yrityksiä löytämään palveluntarjoajia silloin, kun ne tarvitsevat apua viestintään ja markkinointiin. Se on toinen tunnistamamme yrittäjyyden iso este. Näkyvyyteen panostaminen vie helposti yrittäjältä puolet siitä ajasta, joka pitäisi käyttää asiakkaiden ja potilaiden hoitamiseen.

Sote-alan noin 18 000 yrityksestä iso osa on mikro- ja pienyrityksiä. Toivon, etteivät yrittäjät ole vielä valmiita luovuttamaan. Mielestäni yhteiskunta tarvitsee kaikenkokoisia yrityksiä. Jotta sosiaali- ja terveyshuollon markkina toimii parhaiten, on suurten yritysten rinnalla oltava pieniä toimijoita. Kansalaiset haluavat usein lähellä olevaa, kasvollista palvelua, johon on helppo päästä. Ne ovat pienyrityksen kilpailuvaltteja.

Suomessa on hallinnut ajatusmalli, että kaikki sosiaali- ja terveysalan osaaminen pitää kerätä yksien seinien sisään. Kehitys on kuitenkin menossa toiseen suuntaan: on parempi, että toimitaan yhteistyössä, ja tulee erikoistuneita toimijoita. Haluamme olla osaltamme kannustamassa yrityksiä uudenlaisiin yhteistyötapoihin. Monipuolinen yrityskenttä on kaikkien etu.

Kirjoittaja Kari Varkila on Fennian johtava asiantuntija. Hän on koulutukseltaan lääketieteen ja kirurgian tohtori, MBA sekä erikoislääkäri. Varkilalla on pitkä kokemus terveydenhuollon johtamisesta.