Muutosten hallinta

Katja Sohlberg

Kirjoittaja on perheyritys Fysiogeriatrian toimitusjohtaja. Aiemmin hän on vetänyt innovatiivisten ja digitaalisten palveluiden kehityshankkeita Nordealla ja Coorilla.

Minimoi vanhan haikailu – vain kehittymällä pärjää

Jos asioita tehdään aina samalla tavalla, ei voi odottaa erilaista lopputulosta, kirjoittaa Fysiogeriatrian Katja Sohlberg.

|

Uskon, että muutos on aina mahdollisuus. Digitalisaatio on tästä hyvä esimerkki. Se on jo muuttanut fysioterapia-alaamme merkittävästi. Se on mahdollistanut esimerkiksi etäkuntoutuksen ja sensoreita hyödyntävän kuntoutuksen sekä erilaiseen hyvinvointidataan pohjautuvat uudet kuntoutustoimintamallit.

Etäpalvelut tuovat valtavasti mahdollisuuksia asiakkaille. Datan ja teknologian avulla pystymme tarjoamaan kuntoutusta oikealle kohderyhmälle oikea-aikaisesti. Voimme myös lisätä kuntoutuskertojen tiheyttä ja mahdollistaa parempi vaikuttavuus. Uskon, että teknologiaa hyödyntämällä parannetaan myös huomattavasti asiakkaiden sitoutumista omaan kuntoutumiseen.

Etäkuntoutuksessa ja muissakin etäpalveluissa on pitkälti kyse laadun, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden tasapainon löytämisessä – itse ihmistä unohtamatta.

Yrityksemme on erikoistunut ikäihmisten ja muistisairaiden fysioterapiaan sekä kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen. Olen yllättynyt positiivisesti siitä, kuinka ennakkoluulottomasti asiakkaamme ovat suhtautuneet etäkuntoutukseen. Osin tästä voi kiittää kuntia, jotka ovat hyödyntäneet virtuaalipalveluja jo esimerkiksi kotihoidossa.

Vantaa kilpailutti ensimmäisenä kuntana etäkuntoutuspalveluiden tuottamisen, ja iloksemme tulimme valituksi. On hienoa huomata, että kunnatkin lähtevät kokeilemaan uusia asioita ennakkoluulottomasti. Rakennamme huomisen digitaalisia palveluratkaisuja ikääntyvän väestön toimintakyvyn tueksi tiiviissä yhteistyössä tilaajien kanssa.

Teknologia ja digitalisaatio ovat Fysiogeriatriassa arkipäivää, eivät erillinen ja irrallinen osa toimintaamme. Olen pyrkinyt tuomaan toiselta toimialalta hyviä käytänteitä madaltamaan kynnystä tutustua uusiin digitaalisiin mahdollisuuksiin. Tiimissämme on hienoa osaamista ja innostusta, joka myös tukee digitalisuutta. Digikeskustelussa pitäisi muistaa, että teknologia on kuitenkin vain yksi väline, jolla välitetään asiakkaille huippuosaamista. Laadukas kuntoutus on meidän toimintamme ydin.

Yrittäjän pitää olla innostunut ja kiinnostunut tulevaisuuden trendeistä sekä siitä, mitä muilla toimialoilla tapahtuu. Ja yrittäjä ei ole tässä yksin. Meillä ainakin parhaat ideat lähtevät asiatuntijoista ja tiimeistä, ja yleensä ne ovat syntyneet asiakkaidemme haasteista ja toiveista.

Uusiin asioihin tarttuminen vaatii yrittäjältä rohkeutta ja riskinottoa. On nähtävä vähän pidemmälle, miten vaikkapa toisilla toimialoilla on tehty ja onnistuttu. Jos aina tehdään samalla tavalla, ei voi odottaa erilaista lopputulosta.

Digitalisaatio herättää edelleen epävarmuutta osassa yrittäjiä. Meidän alalla sitä herättää myös sote-uudistus. On selvää, ettei ratkaisuja pidä missään nimessä jäädä odottamaan passiivisena. Tärkeintä on, että yritys kirkastaa oman toimintansa ydintä ja pitää siitä huolta. On mentävä jatkuvasti eteenpäin, vaikkei tiedossa edes olisi selvää muutosta. Vain kehittymällä varmistetaan, että yrityksellä on paikkansa myös tulevaisuudessa.