Minustako yrittäjä?

Vahinkoja ei satu entiseen tahtiin: Yksi syy selittää

Vahinkoja ei satu entiseen tahtiin: Yksi syy selittää

Fennian Pekka Mäkinen kehottaa yrityksiä varautumaan perinteisiin ja uusiin uhkiin.

|

Vahinkojen määrä yrityksissä ei ole lähtenyt alkuvuonna nousuun. Tyypillisimpiä yritysten vahinkoriskejä ovat muun muassa omaisuus-, keskeytys-, kuljetus-, ja vastuu- sekä sopimusriskit.
”Mikään erityinen vahinkotyyppi ole myöskään noussut esille niin, että se kiinnittäisi huomiota”, kertoo Fennian yritysten vakuutuspalveluiden johtaja Pekka Mäkinen.

Vahinkojen vähäistä määrää selittää Mäkisen mielestä kansantalouden tila.

”Vaikka pieniä, orastavia kasvun merkkejä on ollut näkyvissä, eivät elinkeinoelämän pyörät vielä pyöri kovin vauhdikkaasti. Silloin kun suhdannetilanne on tämänkaltainen, vahinkojen määrä on historiallisesti ollut aina alhainen. Vahinkoja ei satu, kun kiire ei ole kova.”

Suurimmat euromääräiset korvaukset on maksettu palo- tai vuotovahingoista johtuneista toiminnan keskeytyksistä. Vakavien vahinkojen määrä on kuitenkin ollut vähäinen.

”Palovahinkojen esiintymistiheys ei ole onneksi ollut erityisen korkea. Myöskään vuotovahinkojen määrä ei ole osoittanut erityisiä nousemisen merkkejä.”

Tuotantotoiminnan puolella yleisimpiä korvattavia vahinkoja ovat olleet erilaiset laiterikot.

Työtapaturmia liikaa

Työtapaturmissa

kehitys on kulkenut huonoon suuntaan. Vakuutuslaitokset korvasivat viime vuonna yhteensä noin 123 000 palkansaajalle sattunutta työtapaturmaa. Lisäksi vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille korvattiin yhteensä noin 6 500 työtapaturmaa.

”Hyvinkin vakavia työtapaturmia on sattunut normaalia enemmän. Nuorista hyväkuntoisia ihmisistä on tapaturmien seurauksena tullut työkyvyttömiä.”

Miksi työtapaturmia sattuu edelleen liian paljon, vaikka monissa yrityksissä työturvallisuutta edistetään monin tavoin?

”Eräs syy on se, että esimerkiksi rakennusalalla urakat pilkotaan hyvin pieniksi. Työmailla on yhtä aikaa useamman yrityksen toimijoita. Se johtaa siihen, että kokonaisvaltainen työnjohto ja turvallisuudesta huolehtiminen ei ole kenenkään hallinnassa. Lisääntyvä vuokratyövoiman käyttö aiheuttaa vastaavia ongelmia.”

Kyberrikollisuus luo uhkia

Tilastojen perusteella uudet uhat kuten kyberrikollisuus eivät ole vielä erityisen merkittäviä. Vähänkin suuremmissa yrityksissä kyberturvallisuus täytyy silti ottaa vakavasti.

”Ehkä suurin riski on liiketoiminnan keskeytyminen tai vakava häiriintyminen esimerkiksi palvelunestohyökkäyksen seurauksena. Vaarana ovat myös tietovuodot, joissa henkilö- tai asiakastietoja joutuu vääriin käsiin. Seurauksena saattaa olla sanktioita sekä myös mainevahinkoa.”

Mäkinen muistuttaa, että EU:n huhtikuussa hyväksytty uusi tietosuoja-asetus asettaa yrityksille entistä tiukempia velvoitteita.

Uudistus edellyttää rekisterinpitäjiä ja yrityksiä tarkistamaan tietosuojakäytäntöjensä lainmukaisuuden. Yritysten tulee myös varmistaa tietoturvansa riittävyys ja varautua ongelmatilanteisiin.

3xKyberhyökkäykset

Mikä kyberriski?

Kyberriskit uhkaavat yrityksen toiminnan jatkuvuutta ja häiriöttömyyttä sekä yrityksessä käsiteltävän tietoaineiston luottamuksellisuutta.

Kysymys: Mikä sinun yrityksessäsi on kyberriski?

Miten vaikuttavat? Merkittävin riski on kriittisen tietojärjestelmän häiriö, tietojärjestelmään kohdistuva rikollinen teko tai it-laitteisiin kohdistuva omaisuusvahinko. Nämä riskit voivat pahimmillaan keskeyttää yrityksen liiketoiminnan tai aiheuttaa luottamuksellisen tiedon vuotamista ulkopuolisille.

Kysymys: Mitä tapahtuu, jos verkkosivusi eivät aukea, jos järjestelmät menevät jumiin tai tärkeää tietoa varastetaan?

Miten voit hallita? Riskit pitää tunnistaa ja arvioida. Myös tietojen vuotamisen tai varastamisen aiheuttamat seuraukset täytyy arvioida.

Kysymys: Oletko suunnitellut ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten tekniset tietoturvaratkaisut ja kouluttanut henkilöstön? Lue aiheesta lisää täältä.