Minustako yrittäjä?

Onko minusta yrittäjäksi? Tietyt ominaisuudet eduksi

Onko minusta yrittäjäksi? Tietyt ominaisuudet eduksi

Menestyneitä yrittäjiä yhdistää vahva usko siihen, että he voivat vaikuttaa elämäänsä.

|

Sopiiko yrittäjyys minulle? Onko minusta siihen? Näitä kysymyksiä pohtii moni, joka on perustamassa yritystä tai muuten siirtymässä yrittäjäomistajaksi.
Suomessa perustetaan noin 30 000 uutta yritystä vuosittain. Kolmen ensimmäisen vuoden jälkeen yrityksistä on pystyssä suunnilleen puolet.

Vastausta ensimmäiseen kysymykseen ei voi johtaa suoraan ihmisen luonteenpiirteistä, vaikka ne vaikuttavatkin siihen, millaisen roolin ihminen ottaa yrittäjänä.

– Suurin osa luonteenpiirteistämme voi olla yrittämisen kannalta positiivisia tai negatiivisia tilanteesta riippuen, sanoo psykologi ja moniyrittäjä Manne Pyykkö.

Pyykkö on tällä hetkellä mukana startup-yritys Bizmindissa, joka pyrkii tuomaan keinoälyn myyntimiehen tueksi.

Ihmisen luonteenpiirteitä hahmotetaan nykyään psykologiassa big five -mallin avulla. Siinä kuvataan luonnetta viiden piirteellä, jotka ovat ulospäinsuuntautuneisuus, neuroottisuus, sovinnollisuus, tunnollisuus ja avoimuus. Ihmiset asettuvat luonteensa mukaan näiden viiden piirteen ja niiden vastapiirteen jatkumolle.

Esimerkiksi sovinnollisuuden vastakohtana voi pitää itsenäisyyttä.

– Itsenäisyys saa monet ryhtymään yrittäjiksi, mutta sen vaikutusta menestymiseen ei ole kyetty osoittamaan. Joku saattaa alkaa yrittäjäksi, koska ei pidä pomostaan, mutta itsenäisyys voi johtaa siihen, ettei kuuntele asiakkaitaan. Sellainen on huono yrittäjä, joka on mieluummin oikeassa kuin saa kaupat, Pyykkö sanoo.

Hänen mielestään yhtä lailla esimerkiksi riskinottokyky voi olla yrittäjälle sekä hyvä että huono ominaisuus, samoin turvallisuushakuisuus.

Vetävät ja työntävät tekijät

Pyykön mukaan yksi hyvä lähtökohta oman yrittäjyyden pohtimisessa on se, onko itsellä yrittäjyyteen vetäviä tekijöitä vai työntäviä tekijöitä.

– On sellaisia yrittäjiä, jotka ovat napanuoran katkaisusta lähtien miettineet firman perustamista. Toinen ääripää taas on turvallisuushakuinen ihminen, joka on vannonut, ettei koskaan lähde yrittäjäksi, mutta on päätymässä sellaiseksi esimerkiksi perhesuhteen kautta.

Yrittäjän menestymistä ei voi ennustaa luonteenpiirteiden perusteella. Menestyneille yrittäjille on kuitenkin yhteistä vahva usko siihen, että he voivat vaikuttaa omaan elämäänsä. Tätä piirrettä kutsutaan locus of controlliksi eli hallintakäsitykseksi. Hallintakäsityksiä on sisäinen ja ulkoinen.

– Yksilöt, joiden sisäinen hallintakäsitys on korkea ja toimivat sisältäpäin ohjautuvasti, uskovat voivansa ohjata tapahtumia ympärillään. Korkean ulkoisen hallintakäsityksen omaavat, ulkoapäin ohjautuvat, uskovat esimerkiksi vaikutusvaltaisten ihmisten, kohtalon tai sattuman ohjaavan elämäänsä, Pyykkö kuvaa.

Valmistaudu neljään rooliin

Luonteenpiirteet ja hallintakäsitys vaikuttavat siihen, millainen yrittäjä kukin on. Pyykkö kehottaa yrittäjyyttä pohtivaa miettimään neljää roolia, johon jokaisen yrittäjän on venyttävä.

Yrittäjä on myyjä, johtaja, tekijä ja sijoittaja. Yrittäjän on pystyttävä myymään omaa tuotetta, johdettava omaa tekemistä ja asiakasta, tehtävä paljon töitä ja varmistettava, että myös viivan alle jää jotain.

Roolit voivat olla ristiriidassa: myyjä saattaa myydä asioita, joita tekijän on vaikea toteuttaa. Tekijä voi pyrkiä niin korkeaan laatuun, että se vie sijoittajalta tuloksen.

– Näiden roolien ei tarvitse olla yhtä vahvoja. Itse esimerkiksi yrittäjänä korostan helposti myyjän ja tekijän roolia. Johtajan ja sijoittajan näkökulma jäävät pienemmälle huomiolle. Nykyisin voin onneksi keskittyä myyjän ja tekijän rooleihin, koska yhtiökumppanit hoitavat muita, mutta yksinyrittäjän pitää hoitaa tai hoidattaa kaikki.

Omia puutteita voi täydentää tukiverkostolla.

– Edellisessä yrityksessäni olisin pärjännyt paremmin, jos minulla olisi ollut esimerkiksi hallitus, joka olisi omalta osaltaan peräänkuuluttanut sijoittaja- ja johtajarooleja, eli niitä juttuja, jotka eivät tule minulta luonnostaan.