Minustako yrittäjä?

Liiketoimintasuunnitelma on syytä tehdä tosissaan

Liiketoimintasuunnitelma toimii yhä yli kymmenen vuoden jälkeen työkaluna leluyrityksen toiminnan suunnittelussa.

|

Suomessa perustetaan joka vuosi noin 30 000 uutta yritystä. Yrittäjistä suurin osa tekee liiketoimintasuunnitelman, sillä liiketoiminnan rahoittajat edellyttävät suunnitelmaa lähes poikkeuksetta.

Hyvin tehdystä liiketoimintasuunnitelmasta on apua pitkään. Opettavaisia leluja myyvän Leikkien Group Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Marika Silván-Väliharju alkoi suunnitella yritystoimintaa ollessaan äitiyslomalla 2000-luvun alussa.

Leikkien Group perustettiin vuonna 2006, mutta Silván-Väliharju käyttää liiketoimintasuunnitelmaa edelleen yrityksen toiminnan suunnitteluun.

– Suunnitelma on hyvä työkalu. Kehitän ja päivitän jatkuvasti sen avulla yrityksen strategiaa. Suunnitelman avulla saan helposti tiedot itselleni siitä, mihin yritys on menossa, Silván-Väliharju kertoo.

Hänen mukaansa liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä tärkeintä on olla realistinen.

– Moni mieltää yrittämisen helpommaksi mitä se on. Liiketoimintasuunnitelman ei ole tarkoitus torpata omia unelmia, mutta siitä ei kannata tehdä ylioptimistista. Asiakasvirrat eivät välttämättä ole varsinkaan aluksi sellaisia, joista on haaveillut.

Lisäksi suunnitelma kannattaa luetuttaa muilla.

– Olin pohtinut oman yrityksen perustamista ainakin kaksi vuotta ennen kuin kirjasin ajatukseni liiketoimintasuunnitelmaan. Suunnitelman luetuttaminen muilla auttoi tarkentamaan sellaisia osa-alueita, joita en ollut itse osannut ottaa huomioon.

Aloita faktoista

Myös Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxin toimitusjohtaja Pehr-Göran Kåla kehottaa välttämään liiallista optimismia liiketoimintasuunnitelmaa kirjoittaessa.

– Suunnitelmasta ei kannata tehdä toiveiden tynnyriä. Sen täytyy perustua faktoihin, ei omiin toiveisiin ja unelmiin, hän kertoo.

Lisäksi kysymyksiin vastaamiseen kannattaa käyttää aikaa ja oikeat asiat on hyvä kirjata oikeiden otsikoiden alle. Kålan mukaan suunnitelma kannattaa täyttää järjestyksessä.

– Kannattavuuslaskelmat on hyvä laskea viimeiseksi, kun yrityksen toimenkuva ja hinnoittelu on selkeytynyt.

Suunnitelmaa kirjoittaessa tarkkuus on muutenkin valttia.

– On tärkeää miettiä, ketkä ovat oikeasti potentiaalisia asiakkaita. Se, että asiakkaita voi olla vauvasta vaariin, on huono vastaus. Sen sijaan kannattaa miettiä, kenen kanssa on jo oikeasti käyty keskusteluja ja mikä yrityksen toiminta-alue on.

Katso tulevaan

Liiketoimintasuunnitelmassa on Kålan mukaan hyvä paneutua siihen, mitä alalla tapahtuu tulevaisuudessa.

– Toimialaa, tulevaa lainsäädäntöä ja trendejä kannattaa tarkastella ainakin 3–4 vuotta eteenpäin. Tällä tavoin myös markkinoinnin voi suunnitella oikeaan suuntaan. Varsinkin ensimmäisille kuudelle kuukaudelle kannattaa miettiä selkeät toimenpiteet, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kåla kehottaa miettimään myös tilanteita, joissa kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Lisäksi on hyvä miettiä, ketkä voivat auttaa vaikeuksien kohdatessa.

– Liiketoimintasuunnitelmaan kannattaa kirjata, mitä tapahtuu, jos yrittäjä sairastuu tai jos alihankkijalle sattuu jotain.

Kålan mukaan tärkeintä on laskea, että kokonaisuus on järkevä ja työpäivät sen pituisia, että niistä selviää.

– On tärkeää laskea, paljonko täytyy myydä, jotta pystyy nostamaan itselleen palkkaa.

Liiketoimintasuunnitelma saattaa myös kaataa unelmat yrittäjyydestä.

– Itselleen kannattaa olla rehellinen. Jos liiketoimintasuunnitelmasta selviää, ettei yritystoiminta ole kannattavaa, yritys kannattaa jättää perustamatta. Suurin osa uusista yrittäjistä, jotka ovat tehneet laskelmat realistisesti, pystyvät pitämään yrityksen pystyssä jatkossa.

Fakta

10 x Hyvä liiketoimintasuunnitelma

Ole realisti. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä kannattaa unohtaa liiallinen optimismi ja keskittyä faktoihin. Itselleen on hyvä olla rehellinen.

Aloita faktoista. Selvitä aluksi faktat. Mieti, paljonko tuotteiden täytyy maksaa ja paljonko myyntiä täytyy kertyä, jotta yritys pysyy pystyssä ja yrittäjä pystyy nostamaan myös itselleen palkkaa.

Älä yleistä. Linjoja ei kannata vetää suoriksi. Vastaa tarkkaan kysymyksiin, mitä, kenelle ja kuinka aiot myydä.

Vastaa kysymyksiin. Ole tarkka ja huolehdi, että kirjoittamasi teksti vastaa otsikon kysymykseen.

Katso tulevaisuuteen. Tee kannattavuuslaskelmat vähintään ensimmäisen puolen vuoden ajalle ja pohdi, mihin toimiala ja trendit kehittyvät seuraavien vuosien aikana.

Kysy apua. Kysy apua omasta verkostostasi ja asiantuntijoilta. Apua saa esimerkiksi uusyrityskeskuksista.

Laske työpäiville pituus. Tee laskelmat siten, että pystyt laskemaan, paljonko konkreettista työtä on tehtävä.

Mieti, riittävätkö säästöt. Laske, kuinka pitkään yritys voi toimia säästöjen varassa ja milloin voit nostaa itsellesi palkkaa.

Selvitä ongelmatilanteet etukäteen. Mieti, miten yrityksesi selviytyy, jos sairastut tai jos alihankkijasi sairastuu.

Pidä suunnitelma ajan tasalla. Päivitä liiketoimintasuunnitelmaa myös jatkossa. Suunnitelma toimii hyvänä työkaluna myös tulevina vuosina.