Minustako yrittäjä?

Etätyö täynnä harmaata aluetta – Vessareissu selvä tapaus

Etätyö täynnä harmaata aluetta – Vessareissu selvä tapaus

Etätyössä pakollinen tapaturmavakuutus on voimassa vain silloin, kun henkilö todella tekee työtä.

|

Etätyötä voi tehdä joustavasti, mutta samalla se voi jättää työntekijän vähemmälle turvalle tapaturmien varalta.
Työnantajan tarjoama lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä. Vakuutus kuitenkin korvaa vain sellaiset etätyöläisen tapaturmat, jotka sattuvat välittömästi palkkatyön tekoon liittyen. Toiminnalla on oltava suora yhteys työhön.

Jos työntekijä kompastuu etäpäivänä kotona, sillä on merkitystä, tapahtuiko tapaturma työhön liittyviä tavaroita kanniskellessa vai vessaan lähtiessä.

– Vakuutus ei ole voimassa silloin, jos henkilö lähtee käymään työnteon lomassa vessassa, kompastuu mattoon ja loukkaantuu. Tai jos hän pitää kahvitauon, keittää kahvit ja polttaa sormensa, sanoo Fennian tuotepäällikkö Merja Fagerström.

Syynä on se, että työntekijän katsotaan olevan kyseisellä hetkellä tauolla. Etäpäivänä tauot eivät ole työaikaa. Työpaikalla vastaavat tapaturmat kuuluisivat vakuutuksen piiriin.

Etäpäivänä vakuutus on sen sijaan voimassa esimerkiksi silloin, jos henkilö tiputtaa kynän ja lyö päänsä pöytään sitä nostaessaan. Näin on myös, jos työntekoon liittyvä mappi putoaa varpaalle ja varvas murtuu. Töiden lomassa tehtävien kotitöiden ohessa sattuva tapaturma puolestaan menee tauon piikkiin.

Harmaata aluetta on Fagerströmin mukaan esimerkiksi se, jos etätyöläinen kesken päivän keittää perunoita, vastaa työpuheluun ja kaataa kuumat vedet päälleen. Vielä ei tiedetä, katsottaisiinko tilanne työajaksi vai tauoksi.

Toistaiseksi ei ole olemassa montakaan ennakkotapausta siitä, mitä pakollinen tapaturmavakuutus korvaa etätyössä. Jos etäpäivän tapaturma viedään oikeuteen, oikeus ratkaisee, oliko työntekijä tapahtumahetkellä töissä vai vapaalla.

– Työtä voi tehdä vaikkapa riippukeinussa. Jos siitä tippuu ja loukkaantuu, katsotaan tapauskohtaisesti, korvataanko se työtapaturmana.

Etätyövakuutuksella lisäturvaa

Fagerström arvioi, etteivät työnantajat välttämättä hahmota, miten vakuutuksen korvaavuus vaihtelee työpaikalla ja etänä työskennellessä. Yksi oleellinen ero ovat työolosuhteet.

– Työpaikalla on työnantajan luomat työolosuhteet, mutta etätyössä työnantaja ei yleensä rakenna työpistettä.

Myös etätyö ja päivystäminen ovat kaksi eri asiaa. Päivystäminen katsotaan vapaa-ajaksi.

Työnantaja voi halutessaan täydentää työntekijöidensä turvaa vapaaehtoisella etätyövakuutuksella tai vapaaehtoisilla tapaturmavakuutuksilla, kuten vapaa-ajan ryhmävakuutuksella.

Fagerström pitää vapaaehtoista etätyövakuutusta järkevänä hankintana aina, jos yrityksessä tehdään etätöitä. Toistaiseksi vapaaehtoiset vakuutukset eivät silti ole hänen mukaansa kovin yleisiä.

Vapaaehtoinen etätyövakuutus korvaa myös taukojen aikana ja välittömillä työmatkaan rinnastettavilla matkoilla sattuvia tapaturmia. Silti sekään ei korvaa aivan mitä tahansa. Korvaussummiltaan vapaaehtoinen vakuutus on lakisääteistä rajatumpi.

– Vapaaehtoiset vakuutukset ovat aina toissijaisia. Ensisijaisesti tapaturman sattuessa tarkastellaan, korvaako lakisääteinen vakuutus, Fagerström muistuttaa.