Johtaminen

Vuokrafirma tuulettaa käytäntöjä – erottuu pehmeillä arvoilla

Vuokrafirma tuulettaa käytäntöjä – erottuu pehmeillä arvoilla

Värväämö löytää osaajia ja asiakkaita puskaradion avulla. Vuokrafirma kasvaa vauhdilla.

|

Kun alalla vallitsevat käytännöt eivät miellytä, niitä voi aina lähteä haastamaan. Niin on tehnyt rakennusalan henkilöstövuokrausta ja suorarekrytointeja tekevä Värväämö.
Toimitusjohtaja Joonas Palosaaren mukaan ajatus omasta yrityksestä syntyi, kun neljän työkaverin ja heidän silloisen työnantajansa arvot olivat osin ristiriidassa. Värväämön perustajien mielestä henkilöstöpalvelualalta puuttui työntekijöiden etua ajava ihmisläheinen työnantaja.

– Halusimme tarjota vuokratyöntekijöille työpaikan, joka tuntuu oikealta työpaikalta eikä perinteiseltä vuokrafirmalta, Palosaari kertoo.

Keväästä 2015 toiminutta yritystä on rakennettu pehmeiden arvojen pohjalta. Toisten huomioiminen ja tasavertainen kohtelu ovat avainsanoja.

Erilainen, pehmeämpi lähestyminen on tuonut tulosta. Vuonna 2015 Värväämön liikevaihto oli 2,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 jo 7,8 miljoonaa euroa.

Palosaari korostaa työntekijöiden hyvinvoinnista ja asiakassuhteista huolehtimisen tärkeyttä. Värväämö esimerkiksi pyytää listoillaan olevilta työntekijöiltä kehitysideoita säännöllisesti. Muun muassa työvaatteita on vaihdettu toisiin toiveiden perusteella. Yritys myös järjestää yhteisen liikunta-aktiviteetin kerran kuussa.

Kun yritys rekrytoi työntekijöitä toimistoilleen, on prosessi nelivaiheinen. Palosaaren mukaan melkein koko henkilöstö osallistuu haastatteluihin jossain kohtaa.

–  Ajattelemme työhaastattelusta, että myös me myymme omaa yritystä työnhakijalle. Kerromme aika tarkasti, mitä olemme yrityksenä ja mitä odotamme työntekijöiltä. Meille on tärkeää, että arvot kohtaavat. Ei voi olla rasisti tai muulla tavoin luokitteleva.

Avoimuus luottamuksen avain

Yrittäjät lähtivät rakentamaan yritystä muutaman ennestään tutun asiakkaan kanssa. Yritys on onnistunut Palosaaren mukaan erottumaan muista arvoillaan.

Värväämö aloitti Helsingistä ja on sittemmin laajentanut Ouluun ja Tampereelle. Yritys työllistää kokoaikaisesti noin 300 työntekijää rakennustyömailla ja niiden toimistoilla. Omaa henkilöstöä on runsaat 20 henkeä.

Palosaari kertoo Värväämön välittäneen työntekijöitä 500–600 eri yritykselle tammi-kesäkuussa tänä vuonna. Rakennustyömaille tarvitaan sekä avustavia työntekijöitä että ammattimiehiä. Keikkojen pituus vaihtelee, keskiarvo on vähän yli kuukausi.

Luottamus työntekijöihin ja asiakasyrityksiin rakentuu Palosaaren mukaan suoran, rehellisen toiminnan kautta.

– Se, että uskaltaa myöntää virheensä ja iloita onnistumisista, tuo luottamusta. Yksinkertaisesti se mitä luvataan, se pidetään. Turhanpäiväinen kikkailu ei edistä yhteistyötä kenenkään kanssa.

Tämä näkyy myös yrityksen sisäisessä toiminnassa.

– Kenenkään ei tarvitse koskaan peitellä, jos on mokannut jossain. Sitten vaan mietitään, mikä auttaa siihen, ettei samaa virhettä tehdä jatkossa.

– Uskon, että ne yritykset pärjäävät tulevaisuudessa entistä paremmin, jotka pystyvät rakentamaan oman toimintansa avoimuuden ja rehellisyyden ympärille. Meille avoin ja reilu toiminta on ollut alusta asti kivijalkana, Palosaari jatkaa.

Puskaradio toimii

Rakennusalalla on tällä hetkellä paljon töitä. Se tuo Palosaaren mukaan omat haasteensa rekrytointiin.

Hän ei toisaalta usko työntekijöiden välittävän enää suuresti siitä, onko työnantaja henkilöstöpalveluyritys vai rakennusliike.

– Henkilöstöpalvelut yleistyvät, kehittyvät ja parantavat toimintaansa koko ajan. Vuokratyö alkaa olla valtaosalle ihmisistä hyväksytty tapa tehdä töitä.

Puskaradio on ollut Värväämölle tehokkain kanava sekä asiakasyritysten että työntekijöiden hankkimisessa. Tyytyväisyys välittyy myös muille.

Kasvu tuo haasteita

Nuoressa kasvuyrityksessä riittää haasteita päivittäin, ja Palosaaren mielestä niin pitääkin olla. Suurimmiksi haasteiksi hän mainitsee kasvussa mukana pysymisen sekä ajankäytön ja oman jaksamisen hallinnan.

Kasvu vaatii kiinnittämään huomiota johtamiseen ja asioiden organisointiin. Henkilöstömäärän kasvu on vaatinut uusien pelisääntöjen luomista.

– Koitamme huomioida, että työ pysyy kuitenkin suhteellisen vapaana ja jokainen saa tehdä omia ratkaisuja. Kun asioiden määrä moninkertaistuu nopeasti, haasteena on selkeät linjat, että yhteinen suunta pysyy kirkkaana.

Kasvukivuissa ovat auttaneet ulkopuoliset kumppanit. Palosaari myös aloitti melkein heti yrittäjäksi ryhdyttyään 1,5 vuotta kestäneen johtamisen erikoisammattitutkinnon.

– Tärkeintä on kysellä henkilöstöltä mielipiteitä. Kaikki täytyy pitää mukana päätöksenteossa.