Johtaminen

Iris Mäkinen

Vanhat opit eivät kanna loputtomiin – siksi kehitän omaa osaamistani

Oman osaamisen kehittäminen on investointi, joka tuo lisäarvoa koko bisnekselle, kirjoittaa Mäntän Klubin Iris Mäkinen.

|

Omaa ammatillista osaamistaan ei voi koskaan kehittää liikaa. Minulle ei ole tärkeää vain se, että oma yritykseni voi hyvin. Haluan koko toimialan kehittyvän.
Matkailu- ja ravintola-ala on muutoksessa ja kasvaa valtavasti. Meidän täytyy pysyä ajan hermoilla, jotta pystymme vastaamaan siihen, mitä asiakkaat meiltä odottavat. Uusien työkalujen ja mallien hyödyntäminen ei onnistu, jos emme hanki tietoa.

Tämä on myös monipuolisten osaajien ala, jossa tarvitaan paitsi kädentaitoja myös tunneälyä. Kouluttautuminen on siksi erittäin tärkeää. Ja niin on myös se, ettei jumituta tekemään asioita niin kuin aina on tehnyt.

Olen itse kehittänyt osaamistani vuosien varrella useilla tutkinnoilla muun muassa johtamiseen liittyen. Niistä voi mainita esimerkkinä johtamisen EMBA-tutkinnon Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tällä hetkellä opiskelen vastuullisen matkailun diplomitutkintoa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Teoriatieto on tuonut paljon perspektiiviä sekä antanut oivalluksia ja ajatuksen siemeniä, joita olen pystynyt viemään konkreettisesti työhöni. Kun asioista puhuu omassa työyhteisössä, muutkin ottavat niitä pikkuhiljaa omakseen.

Oman ja organisaation osaamisen kehittäminen on investointi pitkässä juoksussa. Sen rahallista arvoa on vaikea mitata, koska se ei korreloidu heti. Uskon kuitenkin, että uuden oppiminen on tärkeää jo pelkästään oman hyvinvoinnin kannalta. Se myös varmasti tuo loppujen lopuksi lisäarvoa koko bisnekselle.

Ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut meille yhden ison kehittymisen paikan lisää. Se teki oppisopimusmallit aiempaa joustavammiksi, ja työpaikalla tapahtuvalla oppimisella on yhä isompi painoarvo.

Olemme tottuneet siihen, että opettajat opettavat ja sitten nuoret tulevat töihin tietyin taidoin. Nyt meidän pitäisi olla yrityksissä valmiita ohjaamaan tulokkaita ja antamaan heille tukea vielä selkeämmin kuin aiemmin. On siis mietittävä, miten voimme kehittää omaa osaamistamme, jotta voimme ohjata nuoria eteenpäin heidän polullaan, ja tuoda samalla heidän koulusta saamiaan oppejaan työpaikoille.

Yrityskentän ja oppilaitosten yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, ja niiden välille tarvitaan lisää kehittävää vuorovaikutusta. On esimerkiksi arvioitava yhdessä, minkälaista osaamista tarvitsemme alalle tulevaisuudessa. Vanhoilla opeilla ei pärjätä pidemmän päälle.

Kirjoittaja Iris Mäkinen on hotelli- ja ravintolayritys Mäntän Klubin yrittäjä.