Johtaminen

Strategia vastaa tärkeään kysymykseen – älä suhtaudu siihen ylimielisesti
Vaasan yliopiston yrittäjyyden professori Annika Tidström on tehnyt yhteistyötä useiden yritysten kanssa.

Strategia vastaa tärkeään kysymykseen – älä suhtaudu siihen ylimielisesti

Yrittäjyyden professori korostaa, ettei strategia ole vain sanahelinää vaan konkreettisia tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

|

Yritysten strategiat jäävät helposti liian yleiselle tasolle tai ne ovat liian monimutkaisia. Moni myös sekoittaa tavoitteet ja strategian eli puhuu niistä samana asiana. Tällaisia havaintoja on tehnyt Vaasan yliopiston yrittäjyyden professori Annika Tidström.
Strategia antaa toiminnalle suunnan ja auttaa priorisoimaan. Sen pitää näkyä konkreettisina toimina.

– Strategia vastaa kysymykseen miten. Se kertoo, mitä tehdään, jotta yritys saavuttaa tavoitteensa ja visionsa, Tidström sanoo.

Tidström on paitsi tutkija, myös kouluttaja ja konsultti. Hän on tehnyt yhteistyötä useiden yritysten, kuten Wärtsilän, LähiTapiola Pohjanmaan ja ruotsalaisen vaatteita ja sisustustuotteita valmistavan Odd Mollyn kanssa.

Tidström huomauttaa, etteivät yrityksen visio, missio, tavoitteet ja strategia voi olla vain hienoja termejä.

– On helppo sanoa, että esimerkiksi laatu, asiakastyytyväisyys ja tehokkuus ovat meille tärkeitä, mutta se jää liian yleiselle tasolle. Se ei vielä kerro käytännöstä, mitä niiden eteen tehdään.

Strategiaa tehdään arjessa

Tidströmin mielestä jokainen yritys tarvitsee strategian, aina yksinyrittäjistä lähtien.

– Se tuo pienellekin yritykselle määrätietoisuutta ja tehokkuutta, hän korostaa.

Tidström puhuu strategisen johtamisen puolesta. Se koostuu kolmesta osasta: strategian analysoimisesta, valitsemisesta ja toteuttamisesta.

Ensiksi pitää analysoida toimintaympäristöä ja toimialaa. Paikallaan on myös sisäinen analyysi omista resursseista ja kyvykkyydestä eli mihin yritys pystyy. Seuraavaksi valitaan esimerkiksi tuote- tai kilpailustrategia. Sitä seuraa toteutus.

Liikkeelle pitää tosin lähteä vähän kauempaa. Ensiksi on mietittävä yrityksen kilpailuvaltit ja menestystekijät. Sitten on määriteltävä visio, eli tulevaisuudennäkymä ja päämäärä, sekä missio, joka kertoo, mikä yrityksen tehtävä ja rooli on yhteiskunnassa.

Niiden jälkeen tulevat tavoitteet, joiden pitää olla mitattavissa. Ja vasta sitten päästään strategiaan.

Siivousyritys erottuu

Yksi Tidströmin keskeinen viesti on, ettei strategiaa kannata ajatella liian monimutkaisesti.

– Periaatteessa strategia on sitä, mitä yrityksessä tehdään, ei vain jotakin, mitä lukee powerpointissa. Rutiinit, käytänteet, vuorovaikutus, puhuminen ja tekeminen ovat tärkeintä.

Hyvä strategia on Tidströmin mielestä sopivan tarkka, yksityiskohtainen, selkeä ja helposti ymmärrettävä. Plussaa on, jos se on myös erilainen, ainutlaatuinen, rohkea ja houkutteleva. Lisäksi strategian pitäisi olla toteutettavissa käytännössä.

Tidström pitää Jenni Parpalan perustamaa siivousyritys Kiffeliä hyvänä esimerkkinä onnistuneesta strategiasta. Yritys erottuu muun muassa markkinoinnillaan: se julistaa puolittavansa perheiden riidat.

– Se ei ole siivousfirma kuten kaikki muut. Yrittäjällä on ollut visio ja tahto muuttaa kaikkien kuvaa koko siivoustoimialasta. Yrittäjä haluaa tehdä jotain radikaalia ja saada läpi viestin, että siivoojan työ on todella arvokasta. Hän myös näyttää huolehtivansa työntekijöiden hyvinvoinnista.

Osaksi päivittäistä työtä

Tidströmin mielestä strategia viedään riittävän konkreettiselle tasolle vasta silloin kun jokainen yrityksen työntekijä tietää, mikä hänen roolinsa on sen toteuttamisessa.

– Pitää tietää, mikä oman tiimin tehtävä on, jotta tietyt tavoitteet saavutetaan, mutta myös omat tehtävät, joihin itse pitää keskittyä.

Tidström on kuullut monesti ihmettelyä, pitääkö strategiaa tosiaan miettiä näin yksityiskohtaisesti. Hän uskoo sen kannattavan.

Sanaa jalkauttaminen professori karsastaa. Hän ajattelee, että yrityksen johto voi asettaa raamit ja tavoitteet, mutta sen jälkeen koko henkilökunta pitää ottaa mukaan ajatustyöhön.

– Kaikki pitää saada osallistumaan ja kommentoimaan, jotta heidät saadaan sitoutumaan siihen, mitä ollaan tekemässä, miten ja miksi. Ei voi vain lyödä strategiaa ja koko pakettia lukkoon ja lähettää sähköpostia, että tehkää näin.

Vaikka strategia perustuu suunnitelmiin, Tidström ajattelee, että tilaa pitää jättää myös joustavuudelle. Asiat kun eivät aina toteudu käytännössä niin kuin on suunniteltu.