Johtaminen

Muista johtaa! Viisi vinkkiä paremmaksi pomoksi

Muista johtaa! Viisi vinkkiä paremmaksi pomoksi

Nykyjohtajan oman asiantuntemuksen pönkittäminen on väärä tapa toimia.

|

Hyvän esimiehen tehtävä on saada työntekijät menestymään työssään. Menestyksen tiellä vaanii usein johtajan vankka näkemys siitä, miten asiat kuuluisi hoitaa.
– Huippujohtajuus ja erinomainen asiantuntemus harvoin kohtaavat. Oman osaamisen pönkittämisen sijaan yrittäjän kannattaisi miettiä sitä, miten myös muista saadaan tehtyä huippuja. Tällöin työn tuottavuus kasvaa, sanoo Valmennusyhtiö BoMentis Oy:n johdon valmentaja Vesa Ristikangas.

Ristikankaan mielestä yrittäjien on usein vaikea perustella itselleen, millaista johtamista yrityksessä tarvitaan.

– Yrittäjille oikeanlainen johtaminen on tavallista hankalampaa varsinkin silloin, jos yritys on rakennettu osittain oman asiantuntemuksen varaan.

Oma asiantuntijuus täytyy oppia sivuuttamaan. Yrittäjän kannattaisi muistaa, että johtamisen ensisijainen tehtävä on tehdä johdettavista tähtiä. Työntekijöiden täytyy myös uskaltaa tuoda esiin omia ideoitaan ja kertoa omista tarpeistaan.

– Moni johtaja yrittää päteä omalla asiantuntemuksellaan. Se saa työntekijäpuolen yleensä hiljaiseksi ja pahimmassa tapauksessa koko yrityksen tuottavuuden kärsimään.

Osallista oikein

Osallistavasta johtamisesta puhutaan paljon, mutta Ristikankaan mukaan osallistamisen taidot ovat silti monella johtajalla retuperällä. Taustalla on työelämän muutos: laadukasta ajattelua tarvitaan, kun asiantuntijatyö on lisääntynyt.

– Nykyinen työ vaatii aivan erilaista johtamista kuin mihin moni on tottunut. Vanhakantainen management by perkele -tyylinen johtaminen ei yksinkertaisesti toimi.

Hyvä johtaja osaa kuitenkin valjastaa omat tunteensa tekemisen tueksi.

– Loppujen lopuksi voima johtamiselle tulee tunteiden kautta, ja negatiivisiakin tunteita saa näyttää. Esimies ei voi olla teflonia, Ristikangas kertoo.

Moni johtaja myös unohtaa johtaa ja vetoaa mieluummin itseohjautuviin työntekijöihin. Näin voi käydä varsinkin silloin, jos johdettavana on hyviä ystäviä.

– Todellinen johtajuus kuitenkin punnitaan, kun mennään hankalille vesille. Johtajan täytyy uskaltaa olla rohkea, eikä silloin voi aina olla se mukava tyyppi.

Luottamusta tarvitaan

Yrittäjän ei pidä aliarvioida omaa asiantuntijuuttaan, mutta myös työntekijöiden asiantuntemukseen kannattaa luottaa.

– Jos työntekijöille annetaan ajatella ja toimia vapaasti, he oppivat kantamaan vastuuta, Ristikangas vinkkaa.

Ristikankaan mukaan esimerkiksi moni it-yritys pärjää vuodesta toiseen hyvin Great Place to Work -tutkimuksissa, sillä niissä työntekijöiden osaamiseen luotetaan aivan eri tavalla kuin monella perinteisemmällä alalla.

– Ensinnäkin monessa it-yrityksessä työskentelykulttuuri on nuorta, jolloin ei ole niin paljoa poisoppimisen tarvetta. Toisaalta näissä yrityksissä sitoutetaan työntekijöitä sillä, että ajattelua ei rajoiteta vaan asiantuntijoihin luotetaan.