Johtaminen

Kuinka uusi työntekijä ajetaan sisään nopeasti? Tiede apuna

Kuinka uusi työntekijä ajetaan sisään nopeasti? Tiede apuna

Ohjelmistotalo ja kiinteistönvälitysfirma luottavat työntekijöiden perehdytyksessä mentori-malliin.

|

Hyvä johtaminen tarkoittaa myös työntekijöiden kokonaisvaltaista perehdyttämistä. Jos uusi henkilö saa firmassa huonon startin, kurssia voi olla vaikea korjata myöhemmin.
Tästä syystä espoolainen suunnittelutalo Space Systems Finland (SSF) on luonut perehdyttämisohjelman, jonka läpi jokainen uusi työntekijä kulkee.

Työntekijä saa ensimmäisenä päivänä itselleen tutorin, joka ottaa hänet vastaan ja opastaa kädestä pitäen. Tutor on noin viikon ajan työntekijän lähin tukihenkilö.

– Tutor voi olla kuka tahansa firmasta. Vaikka joku itsekin juuri aloittanut työntekijä, sanoo SSF:n toimitusjohtaja Veera Sylvius.

Toinen perehdyttäjä on mentor, samassa projektissa työskentelevä kollega, jonka viereen tulokas pannaan fyysisesti istumaan. Mentorin tarkoitus on ajaa uusi työntekijä sisään työhön konkreettisesti.

Seuraava tärkeä henkilö on projektipäällikkö, jonka tehtävä on määritellä tulokkaalle työtehtävät ja kertoa odotuksista ja tavoitteista hankkeessa.

Neljäntenä perehdyttäjänä on linjamanageri, joka on projekteista irrallinen esimies. Hänen tehtävänsä on perehdyttää työntekijää kokonaisvaltaisesti yrityksen kulttuuriin ja arvoihin. Hän toimii jatkossakin työntekijän lähimpänä esimiehenä.

Lisäksi uusi työntekijä keskustelee ensimmäisten viikkojen aikana kaikkien yrityksen avainhenkilöiden kanssa.

Perehdytys perustuu tieteeseen

SSF on palkannut vuodesta 2010 lähtien jopa 60 uutta työntekijää. Rekrytoinneissa painotetaan opiskelumenestystä ja harrastuneisuutta. Prosessiin kuuluu kaksi haastattelukierrosta ja ohjelmointikoe.

Yrityksen työntekijät ovat korkeasti koulutettuja, joten on luontevaa, että perehdyttäminen pohjautuu kasvatustieteeseen. Sylviuksen mukaan uusi työntekijä kasvaa pikkuhiljaa yritykseen sisään yhdessä tekemisen kautta. Toinen tärkeä inspiraation lähde on sosiaalisen oppimisen teoria.

– Ajattelemme, että uudella työntekijällä pitää olla saatavilla riittävästi ihmisiä, joiden kanssa keskustella. Oppiminen ja työkulttuurin omaksuminen tapahtuvat nopeammin, kun uuteen maailmaan hyppäämistä pääsee jakamaan muiden kanssa.

Sylvius arvioi systemaattisen perehdyttämisen nopeuttavan sopeutumista dramaattisesti. Uuden työntekijän arvioidaan pääsevän SSF:ssä yhtä hyviin tuloksiin vanhojen kanssa jo 2–6 viikossa.

– Tärkeintä on löytää kullekin työntekijälle sopivat tehtävät, Sylvius tiivistää.

Mentori tueksi

Myös kiinteistönvälitysketju Bo LKV uskoo mentorointiin.

– Onnistunut perehdyttäminen vaatii, että ensimmäisten viikkojen ajan perehdytettävän rinnalla kuljetaan konkreettisesti. Kun se työ on tehty, valitaan välittäjälle mentoriksi konkarivälittäjä, joka auttaa haastavissa tilanteissa, kertoo Bo LKV:n yrittäjä ja perustajaosakas Sirena Kiviranta.

Helsingissä, Turussa, Naantalissa ja Tampereella toimiva yritys rekrytoi usein alalla pitkään ja menestyksekkäästi toimineita konkareita. Joskus tulee myös alanvaihtajia, joille pitää opettaa kiinteistönvälityksen perusteet alusta lähtien.

Tärkeintä on, että uudet työntekijät sopivat tiimiin. Bo ei palkkaa kovaakaan tulosta tekevää välittäjää, jos hänen arvonsa ovat ristiriidassa yrityksen arvojen kanssa.

– Hyvä tiimihenki ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat korvaamattoman tärkeitä hyvässä työyhteisössä. Meillä kaikki ovat samanarvoisia, ja sitä kunnioitetaan.

Konsepti haltuun

Kivirannan mukaan on tärkeää, että uusi välittäjä ymmärtää yhtiön asunnonvälityskonseptin alusta loppuun. Siihen kuuluu esimerkiksi asuntojen stailaus, ja siksi uusi välittäjä saa kulkea jonkin aikaa stailaajien, roudareiden ja kuvaajien matkassa.

Alkuperehdytyksen jälkeen välittäjät käyvät johtoportaan kanssa tavoitekeskusteluja kolmen kuukauden välein. Välittäjän apuna on koko ajan aluejohtaja, joka myös tarkastaa myyntiesitteet ja kauppakirjat, auttaa myyntiprosessissa ja muutenkin kouluttaa uutta välittäjää.

Lisäksi yrityksellä on sisäisiä koulutuksia ja työpajoja, joissa jaetaan tietoa, ideoidaan ja autetaan uusia työntekijöitä.

Ennen kuin tulokkaan kuva ja yhteystiedot lisätään Bon verkkosivuille, hänelle on haettu myytäviä kohteita valmiiksi. Näin välittäjä pääsee heti itsenäisesti tositoimiin.

– Yleensä uusi välittäjä tekee hyvää tulosta jo kuudessa kuukaudessa töiden alkamisesta. Monet luonnonlahjakkuudet saavat myynnin hyvin käyntiin parissa kuukaudessa, Kiviranta kertoo.