Johtaminen

Haluatko menestyä? Kokenut sparraaja antaa neuvot yrityksen kehittämiseen
Satu Mehtälällä on monipuolinen kokemus muun muassa yritysrahoituksesta, markkinoinnista, myynnistä ja sijoittajasuhteista.

Haluatko menestyä? Kokenut sparraaja antaa neuvot yrityksen kehittämiseen

Yrityksen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Satu Mehtälän mukaan kasvu lähtee asiakkaista.

|

Menestyvä yritys kehittää toimintaansa jatkuvasti. Se tiedostaa niin mahdollisuutensa kuin ongelmansa ja tarttuu kumpaankin aktiivisesti. Näin sanoo liiketoiminnan kehittäjä ja hallitusammattilainen Satu Mehtälä.
– Olen nähnyt, miten on jysähdetty menneeseen menestykseen tai ollaan menestyksen hetkellä liian itsevarmoja ja ajatellaan sen jatkuvan ajasta ikuisuuteen. Näissä on riskinsä, kun maailma muuttuu yhä nopeammin. Myös ongelmiin tartutaan helposti liian hitaasti.

Mehtälä on mukana useissa erikokoisissa yhtiöissä konsulttina, advisorina ja hallituksen jäsenenä. Hän on myös auttanut yksittäisiä yrittäjiä, kuten Teemu Nikkasta, kun tämän yritys Vihervimma oli ajautunut taloudellisiin ongelmiin.

Mehtälä listaa kolme asiaa, joihin etenkin pienten yritysten on syytä kiinnittää huomiota, kun ne tavoittelevat kasvua ja menestystä.

1. Kehitä toimintaa asiakas edellä

Mehtälän ensimmäisen neuvon voi kiteyttää näin: jos haluaa yrityksen menestyvän pitkäjänteisesti, oman tekemisen pitää tuottaa hyvää arvoa asiakkaalle.

Hyvä asiakaskokemus parantaa asiakaspysyvyyttä, siksi sitä kannattaa seurata ja parantaa systemaattisesti. Mehtälän mukaan asiakassuhdetta rakennetaan muun muassa luotettavuudella ja asiakkaan tarpeisiin vastaamalla.

On tiedettävä, ketkä ja millaisia yrityksen asiakkaat ovat. Mehtälä kehottaa tarkastelemaan tasaisin väliajoin, onko asiakkaiden tarpeissa ja toimintaympäristöstä tapahtunut muutoksia, jotka pitäisi ottaa huomioon vaikkapa tuote- ja palvelukehityksessä.

Asiakkaiden kanssa on myös käytävä vuoropuhelua. Mehtälä neuvoo yrityksen vetäjää jututtamaan tärkeimpiä asiakkaitaan säännöllisesti.

– Asiakkailta saa kullanarvoista tietoa, mihin heidän maailmansa on menossa ja minkälainen kokemus heillä on yrityksestä, sen palvelusta ja ihmisistä.

– Monen yrityksen helmasynti on, että toimitaan tuote- ja tuotantokeskeisesti omaan napaan tuijottaen. Kun asiakassuhteesta ja hyvästä asiakaskokemuksesta huolehditaan, ja toimintaa kehitetään asiakaslähtöisesti, ollaan hyvällä polulla, Mehtälä sanoo.

2. Ota tiimi mukaan kehitystyöhön

Mehtälän mukaan toiminnan kehittämiseen tarvitaan koko yrityksen henkilöstö.

– Ihmiset ovat parhaita asiantuntijoita oman työnsä kehittämisessä, kunhan heidät pidetään kartalla yrityksen tilanteesta ja toiminnan kehitystarpeista. Työntekijöiden osaamisista ja kiinnostuksen kohteista kannattaa olla selvillä.

Mehtälä vertaa yritystä urheilujoukkueeseen, jonka valmentaja yrittäjä on. Valmentajan pitää huolehtia tarvittavista työkaluista sekä tiimin hyvinvoinnista, osaamisesta ja kehittymisestä. Vetäjän katseen on oltava sekä yrityksen tämän päivän operatiivisessa toiminnassa että tulevaisuuden kehittämisestä.

– Valmentaja ei voi rakentaa menestystä yksin, se on kiinni koko tiimin panoksesta. Erinomainen asiakaskokemus ei synny johtajan käskystä, vaan se vaatii eri toimintojen ja roolien saumatonta yhteispeliä, joka paranee, kun hommaa kehitetään yhdessä.

Mehtälä kannustaa laajentamaan ajatusta myös kumppanuuksiin. Mieti, kenen kanssa yhteistyössä yritys voisi kehittyä ja olla vahvempi. Ulkopuolelta voi saada hyviä ideoita ja sparrailuapua liiketoiminnan kehittämiseen.

3. Huolehdi kassasta ja kannattavuudesta

Kassa, kannattavuus ja kasvu

. Niihin Mehtälä kiteyttää kolmannen, yrityksen talouskuntoon liittyvän neuvonsa.

– Kun yritys kaatuu tai uhkaa kaatua, on syynä usein tyhjä kassa. Yrittäjä on yleensä viimeiseen asti optimisti. Siksi toimiin ryhdytään liian myöhään, esimerkiksi neuvotteluihin maksuaikojen siirtämisestä tai lisärahoituksesta.

Avainsana on ennakointi. Yrityksen taloutta ja rahavirtoja pitää seurata ja suunnitella systemaattisesti. Yrittäjän on tiedettävä, millaiset yrityksen rahavirrat ovat tulevina kuukausina. Mehtälä korostaa, että on tärkeämpää katsoa tulevaisuutta kuin edellisen kuukauden tuloslaskelmaa.

On myös huolehdittava kannattavuudesta, eli laskettava, millä hinnalla kauppaa tekee, ja että kiinteät kulut pysyvät kurissa suhteessa tuloihin.

– Optimistinen yrittäjä helposti ajattelee, että mitä enemmän kauppaa tekee, sitä enemmän tulee kasvua. Pitää kuitenkin katsoa, onko kauppa kannattavaa. Monella ei ole varaa tehdä pitkään tappiollisia kauppoja, Mehtälä muistuttaa.

Kolmas K liittyy kasvuun. Myydäänkö nykyisille asiakkaille lisää, etsitäänkö uusia asiakkaita vai kehitetäänkö uusia tuotteita ja palveluita uudenlaisille asiakkaille? Mehtälä kehottaa pohtimaan, nouseeko esimerkiksi digitaalisuudesta uusia kasvumahdollisuuksia omalle yritykselle.

Kasvun rahoitusta ja riskejä on myös mietittävä. Pystytäänkö kasvu rahoittamaan kassavirralla vai tarvitaanko ulkopuolista rahoitusta kasvuun? Entä kuinka suuria taloudellisia riskejä yritys voi ottaa, miten niitä hallitaan ja mitä tapahtuu, jos riski realisoituu?

– Menestyä voi, kun pitää katseen asiakkaassa, tiimissä ja taloudessa tasapainoisesti. Mitään näistä ei ole varaa laiminlyödä, Mehtälä summaa.