Johtaminen

Kokenut sijoittaja yrittäjille: Laita neljä asiaa kuntoon
Hallitusammattilainen ja sijoittaja Petri Niemi on ollut mukana lukuisissa kasvuyrityksissä.

Kokenut sijoittaja yrittäjille: Laita neljä asiaa kuntoon

Petri Niemi katsoo ensimmäisenä yrittäjien intoa ja kyselee kassavirran perään.

|

Kasvu seuraa oikeanlaista asennetta. Kun pitkän linjan hallitusammattilainen ja sijoittaja Petri Niemi pohtii sijoittamista johonkin yritykseen, hän tarkastelee ensin yrittäjäporukkaa ja sen henkeä.

– Heillä pitää olla aito halu kasvattaa yhtiötä ja viedä sitä yhdessä eteenpäin.

Se on asia, jota sijoittajat tai hallituksen jäsenet eivät voi tuoda yritykseen ulkopuolelta.

Niemi on sijoitusyhtiö G2 Investin toimitusjohtaja. Hän on sijoittanut lukuisiin kasvuyrityksiin, ja toimii tällä hetkellä Next Gamesin, Vincitin, LeadDeskin, Bilot Consultingin ja B10 Varainhoidon hallituksien puheenjohtajana.

Niemi kertoo nyt vinkkinsä alkuvaiheessa oleville yrityksille.

1. Selkeytä liikeideasi

Niemen ensimmäisen teesin voi tiivistää näin: mitä selkeämmin liikeidea on yrittäjien mielessä, sitä helpompaa kasvu ja kehittyminen ovat.

Yrittäjän on tiedettävä jo alkuvaiheessa kirkkaasti, mitä yritys myy, kenelle, millaisilla markkinoilla ja mistä raha tulee. Sen jälkeen ideasta voi kertoa myös potentiaalisille asiakkaille ja mahdollisille rahoittajille.

Liiketoimintasuunnitelman ei tarvitse olla Niemen mukaan väitöskirja, vaan selkeä kokonaispaketti siitä, mitä yritys tekee.

2. Ymmärrä kassavirta

Liiketoimintasuunnitelmaan on hyvä kirjata myös yrityksen taloudellinen tulevaisuus eli paljonko yhtiön kehittämiseen tarvitaan rahaa ja milloin sitä alkaa tulla takaisin päin.

Niemi sanoo kyselevänsä sijoittajana yrittäjiltä ensimmäisenä kassavirran perään.

– Jopa ennen kuin yhtiöön palkataan varsinaista taloudesta vastaavaa henkilöä, korostaisin kassavirran ymmärtämistä. Jos katsoo vanhoja patruunoita ja perusyrittäjiä, he tarkistivat vähintään kerran viikossa yrityksen pankkitilin saldon. Sitähän se kassavirran seuraaminen tarkoittaa.

Niemi olisi yrittäjänä ennemmin äärimmäisen rehellinen kassavirrasta kuin sortuisi haihatteluun ja nopean ”hockey stick” -kasvun tavoitteluun. Termi viittaa tilanteeseen, jossa myynti on pitkään tasaista ja lähtee äkisti ylöspäin, niin kuin jääkiekkomailan lapa.

Liiketoimintasuunnitelman pohjalta voi kuitenkin luoda vaihtoehtoisia malleja sille, miten toiminta muuttuisi, jos ulkopuolisen rahoituksen määrä muuttuisi. Sitä sijoittajat usein kysyvät.

– On hirveän hieno sijoittaa yritykseen, jossa tällaiset asiat ovat selvillä.

3. Tee osakassopimus

Tylsät paperiasiat saattavat unohtua alkuvaiheen kasvuhuumassa. Niemi pitää tärkeänä, että jo yhtiötä perustettaessa osakkaiden kesken tehdään asianmukainen osakassopimus.

– Hyvä juristi on yrittäjän paras ystävä, Niemi sanoo.

Toisin sanoen osakassopimuksen tekemisessä kannattaa hyödyntää kokenutta ammattilaista, ei juuri oikeustieteellisestä valmistunutta sukulaista. Näin ylimääräisiä yllätyksiä ei tule esimerkiksi silloin, kun yritys kasvaa kovaa vauhtia.

Viimeistään yritykseen mukaan tuleva ulkopuolinen sijoittaja haluaa, että osakassopimus tehdään.

– Silloin on helpompaa, että se on tehty jo aikaisemmin ja asiat on mietitty etukäteen.

4. Pidä yritysrakenne yksinkertaisena

Niemen vinkki yrityksen rakenteeseen kuuluu: Keep it simple, stupid.

Hänen mielestään varsinkin pieni yhtiö kannattaa pitää niin yksinkertaisena kuin mahdollista, vaikka verosuunnittelu tai toiminnan muunlainen optimointi erilaisin yritysjärjestelyin kuulostaisikin hienolta.

– Aikaa ja tupakkaa ei kannata käyttää yhtiön rakenteen miettimiseen verotuksen optimoimiseksi.

Niemi kertoo olleensa hiljattain auttamassa firmaa, joka oli erilaisten verokonsulttien avulla luonut valtavan häkkyrän, jossa tytäryhtiöitä oli perustettu tytäryhtiöiden päälle ja osinkoja jaettu sinne ja tänne.

Kun yrityksen markkinatilanne heikkeni, rakenne oli niin monimutkainen ja raskas, että se piti purkaa.

– Tehtiin yksi yhtiö, yksi osakesarja, eikä mitään himppavimppoja. Koko firman fokus vaihtui takaisin bisnekseen, ja homma kääntyi ympäri puolessa vuodessa, Niemi kertoo.

Fakta

4 x Aloittavan yrityksen kehittäminen

Liikeidea. Ennen kuin yritys voi hankkia asiakkaita ja rahoittajia, yrittäjän pitää tietää, mitä hän myy, kenelle ja miten.

Kassavirta. Liiketoimintasuunnitelmaan kannattaa sisällyttää realistiset laskelmat kassavirrasta. Niiden pohjalta voi luoda vaihtoehtoisia rahoitusskenaarioita.

Osakassopimus. Jo perustamisvaiheessa osakkaiden kesken kannattaa tehdä sopimus, jossa vastuut määritellään selvästi. Viimeistään osakassopimusta vaatii yritykseen mukaan tuleva ulkopuolinen sijoittaja.

Älä rönsyile. Vaikka verosuunnittelu tai muunlainen optimointi houkuttelisi, varsinkin pieni yritys kannattaa pitää rakenteeltaan mahdollisimman yksinkertaisena. Silloin liiketoiminnan kehittämiseen jää enemmän aikaa.