Johtaminen

Ulkopuoliselle osaamiselle isompi painoarvo – hallituksen jaettava yrittäjän arvot
Future Boardin Reetta Keränen pitää tärkeänä, että hallitusten jäsenillä ja yrittäjillä on yhteinen arvomaailma.

Ulkopuoliselle osaamiselle isompi painoarvo – hallituksen jaettava yrittäjän arvot

Tietyn alan erikoisosaaminen päihittää jopa pitkän kokemuksen, kun yritykselle haetaan ulkopuolisia hallitusjäseniä.

|

Maailman muuttuessa myös yritysten johtaminen muuttuu. Vanhassa maailmassa yritysten hallituksiin haluttiin pitkän linjan talousammattilaisia ja juristeja. Nyt hallituksen jäsenen erikoisosaamisella on aiempaa enemmän merkitystä.
Tämänsuuntaisia tuloksia antoi nuorten hallitusosaajien verkoston Future Boardin viime syksynä julkaisema kyselytutkimus. Peräti 97 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityspäättäjistä uskoo, että tulevaisuudessa yritysten hallituksiin noustaan monipuolisemmilla taustoilla kuin nyt.

Future Boardin hallituksen puheenjohtaja Reetta Keränen uskoo, että sekä hallituksen jäsenten osaaminen että ikäjakauma monipuolistuvat.

Future Boardin kyselyn mukaan strateginen ajattelu ja liiketoimintaosaaminen ovat tärkeimpiä taitoja hallitustyöskentelyssä. Myös esimerkiksi megatrendien ymmärtämistä pidetään tärkeänä. Naisvastaajat korostivat asiakasymmärryksen tärkeyttä, miehet talouden ja rahoituksen osaamista.

Hallitus on tiimi

Mutta milloin pk-yrityksen kannattaa hankkia ulkopuolisia hallituksen jäseniä?

Yksiselitteistä vastausta ei ole. Keräsen mielestä pitää katsoa yrityksen tavoitteita ja lähtökohtia. Esimerkiksi kasvuhakuisessa startupissa ulkopuolisesta hallituksesta voi olla hyötyä jo alkuvaiheessa. Toisen yrityksen toimintaa se saattaa taas kangistaa turhaan.

– Jos startupin strategia vaihtuu vaikkapa kolmen kuukauden välein, tiettyyn osaamispohjaan lukittu hallitus ei välttämättä olekaan kokoonpanoltaan oikea, Keränen sanoo.

Omasta kokemuksestaan Keränen on huomannut, että ulkopuolisille hallitusjäsenille tulee tarvetta silloin, kun yrittäjä alkaa kaivata arjessa yhä useammin jonkun ulkopuolisen näkemystä yritystoimintaansa. Yrityksen omistajakunnasta riippuu, minkä alan asiantuntijoita hallitukseen kannattaa ottaa.

– Jos yrityksellä on ennestään esimerkiksi vahvaa rahoitusosaamista, siihen ei välttämättä tarvita ulkopuolista näkemystä.

Keräsen mielestä hallituksesta on tärkeintä rakentaa tiimi, jonka jäsenet täydentävät toistensa osaamista.

– Vastuuhan on koko hallituksella, mutta roolitus on korostunut.

Keränen neuvoo peilaamaan hallituksen koostumusta yrityksen omistajastrategiaan, joka kaikkien hallituksen jäsenten pitää pystyä allekirjoittamaan.

Osaajia löytyy verkostoista

Esiin nousee väistämättä myös kysymys rahasta. Ulkopuolisten hallituksen jäsenten palkkaaminen maksaa, joten on puntaroitava, mitä rahan vastineeksi voi saada.

Vaikka ulkopuolinen hallitus usein toimii, se ei pysty aina tuottamaan sitä lisäarvoa, jota on odotettu. Siksi hallitusten jäsenten valintaan kannattaa käyttää aikaa ja se on tehtävä huolellisesti.

Keränen vertaa hallituksen jäsenen palkkaamista työntekijöiden rekrytointiin. Myös hallituksen jäseniä voi ja kannattaa haastatella useampaan kertaan ennen lopullisten valintojen tekemistä. Jos yrittäjällä ei ole omia verkostoja, hallitusammattilaiset tarjoavat nykyään omia rekrytointipalveluitaan, joiden avulla on mahdollista löytää osaavia hallitusjäseniä.

Kun Keränen on rekrytoinut hallituksen jäseniä omiin yrityksiinsä, hän on ottanut huomioon sekä osaamisen että persoonan.

– Ihmisen pitää osata sparrata, viedä yritystä eteenpäin ja kysyä hyviä kysymyksiä. Ja yhteinen arvomaailma on myös tosi tärkeä.

Keräsen näkemyksen mukaan osaavia hallitusammattilaisia on koko ajan paremmin tarjolla, koska esimerkiksi HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) -tutkinnon suorittaminen yleistyy. Hallitusosaajat myös kehittävät osaamistaan erilaisissa verkostoissa ja koulutuksissa. Keränen sanoo hallitustoiminnan ylipäänsä ammattimaistuneen.

Vaihtoehtona advisory board

Ulkopuolisia hallituksen jäseniä keveämpi ja joustavampi vaihtoehto yritykselle on advisory board eli niin sanottu neuvottelukunta. Advisory-tiimi ei ole juridisesti vastuussa koko yrityksen toiminnasta, vaan sen voi perustaa edistämään esimerkiksi vain tiettyä liiketoiminnan osa-aluetta.

– Jos advisory boardin tehtävä on liian yleinen eikä niin aikaan sidottu, jäsenten sitouttaminen voi olla haastavaa, Keränen huomauttaa.