Johtaminen

Juha-Ville Makinen

Minkälaisen työssäoppijan yritys saa? Opetuksen laatu heiluu

Työssäoppiminen voi tarjota yrittäjälle mainion pitkän tähtäimen rekrytointikanavan, kirjoittaa LVI-TU:n Juha-Ville Mäkinen.

|

Nuorten työssäoppimiseen pätevät Lvi-alalla samat säännöt kuin muillakin tekniikan aloilla. Alalla on työvoimaa tarjolla hyvin, sillä talotekniikka on ollut suosittu opiskeluala pitkään ja Lvi-alan koulutusohjelmissa riittää aloituspaikkoja.
Pitkällä tähtäimellä työssäoppiminen tarjoaa yrityksille mainion rekrytointikanavan ja tilaisuuden vaikuttaa siihen, millaisia tekijöitä työpaikoille saadaan tulevaisuudessa.

Lvi-alan yrityksiin on yleensä tarjolla paljon motivoituneita opiskelijoita. Se, kuinka paljon työssäoppijoita on saatavilla, riippuu kuitenkin myös paikkakunnasta. Pääkaupunkiseudulla ja isommissa kaupungeissa työssäoppimispaikkoja on tarjolla melko hyvin, mutta maakunnissa pyrkijöistä saattaa olla jopa ylitarjontaa.

Eri paikkakuntien väliset erot tulevat ilmi myös siinä, miten koulutuksen tarjoajat näkevät työssäoppimisen. Osa oppilaitoksista ohjeistaa opiskelijoitaan pyytämään työssäoppimisen ajalta työsuhteen perusteella maksettavia korvauksia. Joillain paikkakunnilla tuntuu olevan vallalla käsitys, että opiskelijoille kuuluisi maksaa vähintäänkin ateriakorvaus ja matkakorvauksia.

Työssäoppijat eivät kuitenkaan ole työsuhteessa, joten tällaisia ei voida maksaa, vaikka yritys haluaisikin. Koska työssäoppiminen ei perustu työsopimukseen, opiskelijoille kuuluvia opintososiaalisia etuja ja työsuhde-etuja ei pidä sekoittaa.

Käytännöt poikkeavat yllättävän paljon myös koulutuksen käytännön järjestämisen suhteen. Alan yrittäjien kannalta on hämmentävää, miten erilaisia asioita koulutusohjelmissa voidaan painottaa. Ehdottomasti suurin haaste on, etteivät opetuksen laatu ja tutkintovaatimukset ole kovin yhdenmukaisia, vaikka valtakunnalliset ja koulutuksen järjestäjiä sitovat määräykset ovat kaikille samat.

Koulutuksen järjestäjien tulisikin tarkastella toimintaansa ja järjestää se tarkemmin määräysten tarkoittamalla tavalla. Tähän päästäisiin, jos oppilaitosten johto ottaisi useammin vastuuta opettajien ohjaamisesta. Alan opettajilta puuttuu valitettavan usein selkeät toimintaohjeet. Heillä ei ole myöskään valtuuksia sopia asioista suoraan yrittäjän kanssa.

Pahimmillaan tilanne johtaa siihen, että työssäoppimisen taustalla ei ole selkeää suunnitelmaa, jossa olisi selvitetty opiskelijan työssäoppimisjaksolle asetettuja oppimistavoitteita. Olisi sekä opiskelijan että työssäoppimista tarjoavan yrittäjän edun mukaista, jos koulu määrittelisi selkeät tavoitteet, mitä ja miten opiskelijan kuuluisi oppia työssäoppimisen aikana työpaikalla. Myös eri osapuolten vastuut käytännön kysymyksissä on usein sovittu puutteellisesti.

Kirjoittaja Juha-Ville Mäkinen on LVI-Tekniset Urakoitsijat ry:n erityisasiantuntija.