Jaksaminen

Karu kuva: Talous on yrittäjillä paremmin hallussa kuin oma hyvinvointi

Karu kuva: Talous on yrittäjillä paremmin hallussa kuin oma hyvinvointi

Monella yrittäjällä on vaikeuksia selvitä työmäärästä. Toiminta on vaarassa keskeytyä, jos yrittäjä ei jaksa.

|

Yrittäjien talousosaaminen on paremmassa kunnossa kuin omasta jaksamisesta huolehtiminen. Tällaisen kuvan maalaavat Y-Studion Klubin testit.
Hallitse talouttasi -testin tehneiden keskimääräinen pistemäärä on 72. Oma jaksaminen -testissä se on puolestaan 58. Testien maksimipistemäärä on 100.

Oma jaksaminen -testissä vain harva on saanut vihreän liikennevalon, joka kertoo asioiden olevan hyvässä kunnossa. Peräti yhdeksällä kymmenestä on vähintään jonkin verran parannettavaa omassa jaksamisessaan. Kriittinen tilanne on joka viidennellä vastaajista.

Hallitse talouttasi -testissä vihreän liikennevalon on sen sijaan saanut 32 prosenttia vastaajista. Kohennettavaa on siis yli kahdella kolmasosalla vastaajista, mutta vain harvalla kriittisesti.

Talousosaamisen riskejä kartoittava testi kertoo, että lähes yhdeksän kymmenestä seuraa yrityksensä kassavaroja säännöllisesti. Myös laskutusprosessi on kunnossa selvällä enemmistöllä. Tästä huolimatta vain hieman yli puolet seuraa säännöllisesti, miten myyntisaatavat kotiutuvat.

Myyntisaatavista huolehtiminen on tärkeä osa kassanhallintaa ja sen varmistamista, että rahat riittävät yritystoiminnan pyörittämiseen. Jotta rahat tulevat tilille ajallaan, sopimuksiin on syytä kirjata maksuehdot ja sanktiot, jotka seuraavat niiden noudattamatta jättämisestä.

Kolmasosa ilmoittaa seuraavansa tärkeitä tunnuslukuja vain satunnaisesti ja joka viides seuraa ainoastaan, miten pankkitilillä on rahaa.

Yrityksensä arvon tietää tai ainakin uskoo tietävänsä lähes 70 prosenttia testin tehneistä.

Vaikeuksia selviytyä työkuormasta

Yrittäjän työkuntoa kartoittavassa Y-Studion testistä käy ilmi, että monella on jatkuvasti vaikeuksia selviytyä työkuormasta. Näin ilmoittaa useampi kuin joka kolmas.

Runsas kolmasosa testin tehneistä vastaa myös, etteivät oma työmäärä ja vapaa-aika ole tasapainossa. Sairaana töitä tekee ainakin joskus neljä viidestä.

Yrittäjän oma jaksaminen on pahimmillaan kasvua rajoittava tekijä. Tutkimusten mukaan jopa 40 prosentilla yrittäjistä on riski uupua. Näin on varsinkin yksinyrittäjillä ja kasvuyrittäjillä. Vahva työn imu vaikuttaa siihen, ettei yrittäjä välttämättä huomaa rasittuvansa.

Uupumusriski kasvaa huomattavasti, kun työviikon pituus on yli 55 tuntia, kertoo Mehiläisen johtavan työterveyslääkäri Auli Rytivaara Y-Studiolle.

Huolestuttavaa on, että lähes puolet vastaajista ilmoittaa toiminnan keskeytyvän, jos yrittäjä itse ei enää jaksa.

Verkostot ovat yhä tärkeämpi osa yritystoimintaa. Lähes puolet testin tehneistä kokee, että omat verkostot voisivat olla paremmat. Noin joka viidennellä ne ovat vastausten perusteella hyvin rajalliset.