Yrittäjän osaaminen

Eeva Lyytinen

Tilitoimiston vaihtaminen on harvinaista

Tietyissä tilanteissa tilitoimiston vaihtaminen on välttämätöntä, kirjoittaa Taloushallintoliiton Eeva Lyytinen.

|

Tilitoimistoa ei hevillä vaihdeta. Varsinkin pienillä paikkakunnilla tilitoimiston ja yrittäjän välillä vallitsee usein loppuelämän kestävä suhde, josta hyötyvät kummatkin osapuolet. Mitä paremmin tilitoimisto tuntee yrittäjän tarpeet, sitä paremmin tämä pystyy palvelemaan yrittäjää.
Joskus tilitoimiston vaihtaminen on kuitenkin välttämätöntä. Näin saattaa käydä esimerkiksi silloin, kun yrittäjän tilanne muuttuu ja yritys kasvaa niin paljon, että aiempi tilitoimisto jää yritykselle liian pieneksi.

Silloin tällöin vaihdon taustalta löytyy myös pettymyksiä. Jos yrittäjän odotukset tilitoimistoa kohtaan eivät toteudu, yrittäjä saattaa viitata tilitoimistolle kintaalla.

Syynä voi olla myös raha: yrittäjä odottaa tilitoimistolta sellaista hintaa, johon tilitoimisto ei yksinkertaisesti pysty. Henkilökemiatkin vaikuttavat. Kun ne eivät toimi, vaihtoon voi olla syytä ryhtyä.

Jotta pettymyksiltä vältyttäisiin, yrittäjän kannattaa miettiä omat tavoitteensa selväksi jo ennen tilitoimiston valitsemista. Onko yrityksen tarkoitus työllistää ainoastaan yrittäjä? Vai onko tavoitteena kasvattaa bisnestä ja irtautua siitä itse muutaman vuoden kuluessa? Tavoitteista täytyy puhua avoimesti, jotta tilitoimistossakin tiedetään, mitä yrittäjä odottaa.

Lisäksi yrittäjän on hyvä kertoa, millaista palvelua tämä toivoo. Onko tavoitteena selvitä ainoastaan välttämättömistä kirjanpidollisista tehtävistä, vai kaipaako yrittäjä syvempää ja henkilökohtaisempaa kumppanuutta kirjanpitäjältään? Automaattiselle palvelulle on toki paikkansa, mutta pidempiaikainen, syvempi kumppanuus auttaa yrittäjää selviämään sudenkuopista ja kasvattamaan toimintaansa haluttuun suuntaan.

Tilitoimistot ovat erilaisia. Tilitoimistolta pitää kysyä rohkeasti referenssejä ja sitä, onko toimistolla entuudestaan kokemusta samankaltaisista yrityksistä. Myös yrittäjätuttavien suositukset ovat kullanarvoisia. Tilitoimiston valinnassa realismi on kuitenkin valttia: halvalla hinnalla saa useimmiten halpaa palvelua.

Ja vaikka aloittelevalla yrittäjällä olisi kuinka kiire, huolelliseen sopimiseen on syytä käyttää aikaa. Kummankin osapuolen täytyy tiedostaa, että yrittäjä on tilitoimiston asiakas, ja että asiakkaana hänellä on oikeus ymmärtää, millaista palvelua tilitoimisto tarjoaa ja millaisia palveluita hänen kannattaa ostaa. Jos ongelmia ilmenee, tilanteesta pitää keskustella.

Vaikka tilitoimiston vaihtaminen on harvinaista, se ei ole maailmanloppu. Jotta vaihto onnistuu ja sen tekeminen kannattaa, yrittäjän on hyvä selvittää ensin, mistä aiemman tilitoimiston kanssa sattuneet ongelmat johtuivat. Sekä yrittäjälle että tilitoimistolle on nimittäin edullisinta, että ongelmat eivät seuraa perässä.

Kirjoittaja Eeva Lyytinen on Taloushallintoliiton kehitysasiantuntija.