Yrittäjän osaaminen

Rutiini sokaisee vaaroilta – miten työtapaturmat vältetään?
Työnantajan on huolehdittava, että työskentely on turvallista ja työntekijöillä on tarvittavat suojavälineet. Kuva: Ilmari Fabritius / Lehtikuva

Rutiini sokaisee vaaroilta – miten työtapaturmat vältetään?

Työpaikoilla tapahtuu yli 100 000 onnettomuutta vuodessa. Niitä kitketään arjen teoilla.

|

Pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys. Se on hyvä ohjenuora, kun puhutaan työturvallisuudesta.
Vantaalaisen LVI-urakoitsija AJ Eurolämmön toimitusjohtaja Janne Vainio uskoo pienillä asioilla vaikuttamiseen. Työturvallisuus on otettu yrityksessä kiinteäksi osaksi arjen tekemistä.

Vainio pitää avainsanoina järjestelmällisyyttä, ennakointia ja välittämistä. Ennakointi tarkoittaa muun muassa sitä, että tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan.

– Kaikkien työvaiheiden pitää olla turvallisia, ja ne suoritetaan mahdollisimman turvallisena hetkenä, Vainio sanoo.

Työturvallisuusasiat kuuluvat myös työntekijöiden kanssa käytäviin kehityskeskusteluihin. Tällä idealla AJ Eurolämpö voitti LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Fennian Kultainen kypärä -työturvallisuuskilpailun vuonna 2014.

Vainion mukaan kehityskeskusteluissa tulee usein esiin konkreettisia kehitysehdotuksia, joita pyritään viemään käytäntöön.

– Asenne ei ole ollut meillä koskaan ongelma. Kaikilla on halu kehittää yhteistä tekemistä.

Vuoden 2018 Kultainen kypärä -kilpailu on parhaillaan käynnissä. Sen tarkoituksena on tuoda esille LVI-alan työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Yli 100 000 onnettomuutta

Vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2017 noin 104 000 palkansaajille työpaikalla sattunutta työtapaturmaa, kertoo Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvio.

Suhteessa eniten työtapaturmia tapahtui rakentamisessa, hallinto- ja tukipalveluissa sekä kuljetuksessa ja varastonnissa. Hallinto- ja tukipalvelutoimintaan sisältyy vuokratyö.

Myös yrittäjille sattuu tapaturmia työpaikalla. Vuonna 2015 tapauksia tilastoitiin 2 900.

Eurolämmössä tyypillisimpiä riskejä ovat Vainion mukaan kompastumiset, venähdykset sekä työvälineiden käytön yhteydessä sattuneet tapaturmat.

Myös pölyisyys on yleinen pitkän aikavälin riskitekijä työmailla. Se on huomioitu yrityksessä paitsi suojavarusteilla, myös työterveyshuollossa säännöllisellä keuhkojen testaamisella.

Uusia suojavälineitä on testissä säännöllisesti, ja jos markkinoilta löytyy parempia, niitä otetaan käyttöön.

– Meillä on töissä muutama asentaja, jotka testaavat uusia laseja, kenkiä, vaatteita ja kypäriä, Vainio kertoo.

Turma herätti jo varhain

Työtapaturmat eivät läheskään aina ole seurausta kokemattomuudesta. Usein ne tapahtuvat tutuissa paikoissa ja työtehtävissä, huomauttaa lastinkäsittelyä ja koneurakointia tekevän Meri-Porin Kuormauksen yrittäjä ja toimitusjohtaja Marko Pakarinen.

– Valitettava totuus on, että kun tekee tiettyä työtehtävää päivästä ja kuukaudesta toiseen, turvallisuusasioille saattaa osin sokeutua. Pienistä ja päivänselvistäkin asioista on tärkeää muistuttaa säännöllisesti, vaikka se tuntuu välillä turhauttavalta.

Pakariselle työturvallisuus on ykkösprioriteetti.

– Meidän kaikki tekeminen lähtee siitä, että se on tekijälle ja ympäristölle turvallista. Saattaa kuulostaa lattealta, mutta työntekijöillä on oikeus ja jopa velvollisuus lähteä työpäivän jälkeen kunnossa kotiin.

Marko Pakarinen
Meri-Porin Kuormauksen yrittäjä Marko Pakarinen

Työturvallisuuden merkitys iskostui Pakarisen mieleen jo työuran alussa 1990-luvun lopulla. Hänen työpaikallaan tehtaalla sattui silloin vakava tulipalo, jossa kuoli nuori palomies.

– Se jätti eräänlaisen arven, että näihin asioihin ei voi suhtautua liian vakavasti. Kaikki järjellisesti poistettavat riskit on pystyttävä poistamaan.

Tekstiviesti työntekijöille

Meri-Porin Kuormauksessa on arvioitu kaikkien työtehtävien vaaranpaikat ja tehty toimenpiteitä mahdollisten uhkien torjumiseksi. Silloin kun vahinko tapahtuu, siitä tehdään aina tapaturmaselvitys. Osa asiakkaistakin vaatii sitä.

Pakarisen mukaan jokainen työntekijä on velvollinen ilmoittamaan esimiehelle kaikista näkemistään tai aiheutuneista vaaratilanteista – niistäkin, joista ei aiheudu mitään vahinkoa. Kaikista tilanteista tiedotetaan koko henkilökunnalle, jotta virheistä voidaan ottaa oppia.

– Laitan henkilökohtaisesti jokaiselle työntekijälle tekstiviestillä lyhyen selostuksen, mitä tapahtui ja missä. Kannustan aina laittamaan tiedon eteenpäin sen sijaan, että miettisi näkiköhän kukaan.

Yrittäjä johtaa esimerkillä

Meri-Porin Kuormauksessa yleisimpiä vahinkoja ovat liukastumiset tai kaatumiset koneesta poistuessa. Niihin on kiinnitetty paljon huomiota ja nykyään vahinkoja tapahtuu harvoin.

Pakarinen uskoo esimerkillä johtamiseen. Hänellä on esimerkiksi kentällä liikkuessa aina päällä riittävät ja vaaditut turvavarusteet. Hän ei epäröi huomauttaa puutteellisista varusteista myöskään muille urakoitsijoille ja tavaran noutajille työmaalla.

Työturvallisuuden johtamiseen tarvitaan Pakarisen mielestä määrätietoista ja johdonmukaista asennetta. Pitkästä pinnastakaan ei ole haittaa.

– Turvallisuus ei ole vain hienoja sanoja paperilla. Omistaja pitää oikeasti seisoa vaatimusten takana ja osoittaa se.

Pakarinen kannustaa miettimään, millaisen viestin johto antaa työturvallisuudesta paitsi omille työntekijöilleen, myös asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille. Hän iloitsee Meri-Porin Kuormauksen kesäkuussa saamasta työterveyden- ja työturvallisuuden johtamisen ISO 45001 -sertifikaatista.

– Sertifikaatti itsessään ei estä vahinkojen syntymistä, mutta se antaa asiakkaille kuvan, että meillä on edellytykset luoda turvallinen työskentely-ympäristö.