Yrittäjän osaaminen

Nina Lindström

Nyt käytännön järkeä sääntelyn purkuun!

RTA-Yhtiöiden toimitusjohtaja Nina Lindström toivoo, että turhan sääntelyn purkutyö tehdään järkevästi, käytännön työn vaatimuksia ymmärtäen.

|

Maarakennus on erittäin vahvasti säännelty toimiala. Julkisia hankintoja säädellään hankintalain avulla. Tilaajavastuun vaatimusten täyttäminen on tarkkaa työtä. Ympäristölainsäädäntö on äärettömän monimutkaista. Työturvallisuuden vaatimukset kasvavat koko ajan. Ja kun mennään kaavoitukseen ja rakennusvalvontaan, tarvitaan paljon lupia ja toimenpidetarkastuksia. Oma lakiasiain osasto on tarpeen, jos tässä pykäläviidakossa haluaa olla ajan tasalla.
Nyt sääntelyä on ryhdytty purkamaan. Lupakäytäntöjä myllätään ja aluehallinto hakee muotoaan. On epäselvää, kuka mistäkin jatkossa vastaa.

Toivon, että sääntelyn purku osataan kerrankin tehdä järkevästi. Enää ei pidä lähteä sääntelemään kovalla kädellä. Parempi vaihtoehto olisi lievempi sääntely, jota voidaan tarkentaa, kun nähdään miten käytäntö alkaa toimia.

Lainsäädännössä käytännön työ pitää ottaa huomioon paljon paremmin kuin nyt. Tähän saakka lainsäätäjä ei ole aina ymmärtänyt mitä käytäntö tekee. Tulee paljon virhearviointeja, joita joudutaan korjaamaan vuosia.

Paikallisella tasolla hankaluuksia tuottaa viranomaisten pilkuntarkka sääntöjen valvominen.

Rakentamismääräysten tulkinnassa on suuria eroja eri paikkakuntien välillä. Toiset ovat pilkkutarkkoja tulkinnassaan, toiset ottavat maalaisjärjen käyttöön ja pohtivat asiaa kokonaisuutena. Yhtenäiset tulkinnat helpottaisivat käytännön toteutusta.

Lisäksi virkamiesten yhteistyö kangertelee monilla paikkakunnilla. Kun kuntatilaajalle tehdään töitä, tuntuu siltä, että eri osastojen virkamiehet eivät keskustele lainkaan keskenään.

Juuri nyt sääntelyssä eletään kahden aikakauden välissä. Toivon mukaan ei sentään pelata kaksilla eri säännöillä.

Kirjoittaja on RTA-Yhtiöiden toimitusjohtaja.