Yrittäjän osaaminen

Mentori sparraa mutta yrittäjällä on vastuu päätöksistä
Yrityskummi Jouko Kuisma (oik.) on auttanut yrittäjä Ari Hokkasta katsomaan asioita uusista kulmista.

Mentori sparraa mutta yrittäjällä on vastuu päätöksistä

Ari Hokkanen on saanut yrityskummiltaan kaipaamaansa ulkopuolista näkemystä liiketoiminnan haasteisiin.

|

Jokainen yrittäjä kerää sisälleen asioita, joista olisi joskus hyvä puhua ulkopuolisen ihmisen kanssa. Näin oli käynyt myös korkean teknologian pinnoitteita valmistavan lahtelaisen Finnester Coatings Oy:n yrittäjälle Ari Hokkaselle.

Markkinat yrityksen tuotteille ovat pääosin ulkomailla, ja joitakin vuosia sitten suunnitelmissa oli lähteä hakemaan kasvua tosissaan.

– Tuotteet sinällään olivat valmiita, mutta olin kokematon kansainväliseen liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Tuntui, että oli vähän liian isot saappaat jalassa, Hokkanen sanoo.

Hän innostui, kun sai vinkin yrityskummitoiminnasta. Niin hän tutustui Jouko Kuismaan.

Mentori ohjaa ajattelemaan itse

Kuisma on lahtelaisen elektroniikkayhtiö Teknowaren pitkäaikainen toimitusjohtaja. Hänen johdollaan yrityksen liikevaihto kasvoi 30 vuodessa noin 60 miljoonaan euroon ja kansainväliset markkinat tulivat tutuiksi.

Kuisma lähti mukaan Suomen Yrityskummien toimintaan siirryttyään Teknowaren hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2011. Eläkkeelle hän jäi yhtiöstä viime kesänä.

– Harrastan liikuntaa, mutta aivotkin vaativat voimistelua, Kuisma kuvaa yrityskummiksi lähtemistään.

Kuisma ja Hokkanen tapasivat ensimmäisen kerran vuonna 2014 ja ryhtyivät pitämään yhteyttä säännöllisesti. Muutaman kuukauden välein he istuivat juttelemaan, ja myös soittelivat silloin tällöin.

Pohdittavana oli muun muassa vuonna 1998 perustetun Finnesterin tuoteperheiden tulevaisuus. Hokkanen kaipasi apua myös sopimus- ja patenttiasioissa sekä yleisemmin yrityksen johtamisessa.

Kuisman mielestä yrityksen ydinosaaminen ja perustukset olivat kunnossa.

– En ymmärtänyt tuoteprosessista ja tuotteista hölkäsen pöläystä. Ennemmin yritin auttaa siinä, millä tavalla tuotteita kannattaa myydä ja markkinoida, kannattaako joitain prosesseja ulkoistaa ja millaisia partnereita kannattaa hankkia, Kuisma kertoo.

Kärsivällisyyttä mutta myös nopeutta

Hokkanen sai mentoriltaan hyvien näkemysten lisäksi myös joitakin kontakteja.

– En olettanutkaan, että Jouko tekisi mitään operatiivisia asioita, vaan hän kertoi yleisesti, mitä erilaisissa tilanteissa kannattaa ottaa huomioon. Se oli aika vapaata keskustelua, jota yrittäjä välillä kaipaa. Että ulkopuolinen ihminen tulee kyselemään ja kyseenalaistamaan.

Hokkanen on soittanut monet kerrat Kuismalle ajaessaan autolla tärkeään asiakastapaamiseen ja kertonut edessä olevasta neuvottelusta.

– Päätökset ja syvempi katselmus tietysti pitää aina tehdä itse, Hokkanen sanoo.

Kuisma on painottanut kärsivällisyyttä tietyissä asioissa ja nopeita päätöksiä toisissa. Kun Hokkanen esimerkiksi pohdiskeli erään työntekijän irtisanomista, yrityskummi neuvoi, että kannattaa palkata harkiten, mutta irtisanoa nopeasti, jos homma ei näytä toimivan.

Hokkanen on hyödyntänyt mentorinsa oppeja myös organisaatiomuutoksen tekemisessä, ja on saanut näkemystä ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen. Hän on tajunnut, että esimerkiksi asiakkaiden kanssa kannattaa sopia asioista etukäteen ennen kuin raha liikkuu.

– Olen aiemmin ehkä luottanut ihmisiin liikaa. Kyyninen ei tarvitse olla vaan realistinen, ja varmistaa asiat ennen kuin ne etenevät.

Enää vain todellisia haasteita

Vuosien mittaan Hokkasen ja Kuisman yhteydenpito on harventunut. Enää he eivät jutustele niinkään yleisellä tasolla, vaan käyvät tarvittaessa läpi todellisia haasteita.

Finnesterin liikevaihto on yli kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa, vaikka liiketoiminnassa sinällään ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Liikevaihto oli viime vuonna 800 000 euroa.

Hokkanen sanoo asioiden tapahtuneen hitaammin kuin hän aluksi kuvitteli, mutta toisaalta hän on saanut luotua myös syviä asiakassuhteita.

– Tuoteportfoliomme on ollut oikea ulkomailta haettavaa kasvua ajatellen.

Kummisuhde on auttanut Hokkasta omien ajatusten jäsentämisessä. Kuisma taas kertoo nähneensä yrityskummina paljon uusia puolia suomalaisesta yritysmaailmasta.

Hokkanen arvostaa mentorinsa kokemusta yrityksen johtamisesta.

– Hän hallitsee ison kuvan ja ymmärtää myös yrittäjän roolia.

Kuisma puolestaan sanoo arvostavansa Hokkasessa ennen kaikkea pitkää kokemusta sekä ammatillista ja laskentatoimen osaamista. Yrittäjällä on hyvä tuntuma esimerkiksi siihen, millä hinnalla tuotteita kannattaa myydä.

– Luulen, että niissä asioissa hän on keskivertoyrittäjää korkeammalla tasolla, Kuisma sanoo.

Fakta

5 x Toimiva mentorisuhde

Avoimuus. Yrittäjää voi helpottaa jo pelkästään se, että saa jutella jollekulle ulkopuoliselle sydämellään olevat asiat läpi. Jos asiat kaatuvat päälle, pään tyhjentämisestä on usein apua. Luottamus syntyy ja kummisuhde syvenee, kun yrittäjä puhuu asioistaan avoimesti.

Konkreettisuus. Pelkkä jutustelu ei riitä. On tärkeää siirtyä nopeasti konkreettisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Jos yrittäjän mielessä on vaikkapa kansainvälistyminen, kannattaa käydä läpi, missä järjestyksessä ja miten sitä kannattaa edistää.

Uusi näkökulma. Mentori ei anna valmiita vastauksia tai tee päätöksiä yrittäjän puolesta. Sen sijaan hän voi kysymyksillään ja näkemyksillään auttaa yrittäjää ajattelemaan itse uudella tavalla.

Molemminpuoliset hyödyt. Jouko Kuisma kertoo hiljattain lukeneensa entisen Facebook-pomo Sheryl Sandbergin kirjan. Sen tärkein viesti oli, että mentoroinnin opit siirtyvät eteenpäin kuin itsestään, jos molemmat osapuolet kokevat saavansa hyötyjä.

Apua verkostoista. Mentoriksi voi kysyä vaikka saman toimialan tai oman paikkakuntansa kokenutta yrittäjää. Suomen Yrityskummit ry auttaa yrittäjiä ja yrityskummeja löytämään toisensa eri puolilla Suomea.