Yrittäjän osaaminen

Antti Soro

Kirjanpitäjästä on tultava asiakkaansa neuvonantaja

Yritykset hyötyvät, kun ne saavat parempaa tukea talousjohtamiseen, kirjoittaa Taloushallintoliiton Antti Soro.

|

Taloushallinto sähköistyy ja automatisoituu. Se tarkoittaa pk-yrityksille, että niiden pitäisi sallia ja vaatia kirjanpitäjäänsä osallistumaan talousjohtamiseen syvemmin.
Kirjanpitäjän on muututtava asiakkaansa neuvonantajaksi. Tämän on ymmärrettävä asiakasyrityksen talouslukuja ja opittava tekemään niistä havaintoja, johtopäätöksiä ja toimenpidesuosituksia. Kirjanpitäjä ei vain pyörittele numeroita, vaan myös tulkitsee niitä. Tämä tuo asiakkaalle lisäarvoa.

Taloushallinto automatisoituu softarobotiikan avulla. Robotti tekee rutiinitöitä 24/7 virheettömästi, nopeasti ja äärettömän tehokkaasti. Se vie kirjanpitäjiltä pois paljon rutiininomaista, sääntöihin perustuvaa käsityötä.

Jo tällä hetkellä monet isommat taloushallinnon ja kirjanpidon palveluita tarjoavat yritykset ottavat ohjelmistoa käyttöön. Asiakasyritys hyötyy, kun automatisointi laskee taloushallinnon peruskirjanpidon ja palkanlaskennan hintaa.

Iso muutos tapahtuu yleensä aina hiukan hitaammin kuin osaamme ajatella, mutta se on odotettua rajumpi. Muutos tulee, halusi sitä tai ei.

Kirjanpitäjistä tilanne voi tuntua vaikealta. Aikaisemmin työ on perustunut sääntöihin ja rutiineihin. Jatkossa heidän pitäisi olla asioista jotain mieltä, kertoa oma näkemys. Taloushallintoliitto on mukana kouluttamassa kirjanpitäjille konsultin työkalupakkia, kuten analysointia ja viestintätaitoja.

Vastedes kirjanpitäjän on osattava katsoa myös yrityksen ulkopuolelle. Mikä selittää luvut ja niiden muutoksen? Onko esimerkiksi liiketoimintaympäristössä tai toimitusketjussa tapahtunut jokin muutos? Taaksepäin katsomisen sijaan on katsottava eteenpäin.

Olen valmentanut aiemmassa työssäni toista sataa kirjanpitäjää business controlleriksi. Muutos vaatii yksilöltä halua muuttua. Se on ennen kaikkea asennekysymys. Se myös vaatii työnantajalta investointeja ihmiseen.

Asiakkaana sinun on vaadittava kirjanpitäjältä muutosta. Muutos kirjanpitäjästä neuvonantajaksi ei tapahdu yhdessä yössä tai yhden kurssin avulla. Siihen tarvitaan aikaa ja harjoittelua. Kirjanpitäjästä hyppy epämukavuusalueelle voi tuntua raastavalta, mutta lopulta se myös palkitsee.  

Kirjoittaja Antti Soro on Taloushallintoliiton toimitusjohtaja.