Verotus

Markku Ojala

Yrittäjä, huomioi vuodenvaihteen veromuutokset

Taloushallintoliiton Markku Ojala ennustaa tyyntä myrskyn edellä.

|

Ei vuotta ilman veromuutoksia. Kuluvalle vuodelle yritysverotukseen ei tehty suurta veroremonttia, mutta sellaistakin valmistellaan.
Yksityiset liikkeen- ja ammatinharjoittajat ja henkilöyhtiöiden yhtiömiehet saivat niin sanotun yrittäjävähennyksen. Vähennys on viisi prosenttia verotettavasta tulosta tappioiden vähentämisen jälkeen.

Verojen ilmoittamisessa ja maksamisessa arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen pelisäännöt uudistuivat vuodenvaihteessa. On hyvä huomata, että maksuviite vaihtuu kaikilla yrittäjillä. Ilmoittaminen myös sähköistyi eli ilmoitukset pitää lähes poikkeuksetta antaa sähköisinä.

Käteiskaupalla myyvät yrittäjät maksavat arvonlisäveron, kun saavat maksun. Nyt tätä maksuperustetta voivat soveltaa myös laskulla myyvät yritykset, joiden liikevaihto on enintään 500 000 euroa tilikaudella. Uusi menettely helpottaa niiden yritysten tilannetta, jotka joutuvat hyväksymään pitkiä puolentoista–kahden kuukauden pituisista maksuaikoja saatavilleen.

Muilla kuin liikkeen- ja ammatinharjoittajilla menettely tarkoittaa, että yritys voi vähentää myös ostojen veron vasta, kun on itse maksanut.  Osamaksukaupalla hankitun koneen veroa ei siis voikaan vähentää heti, kun kone tulee yrityksen pihaan. Tämän vuoksi mallin käyttöönottoa kannattaa miettiä kaksi kertaa – ainakin, jos odotat kallista konetta saapuvaksi etkä ole joutunut sopimaan laskuillesi pitkiä maksuaikoja.

Suurin osa pk-yrittäjistä laatii tilinpäätöksensä uudistunein kirjanpitosäännöin vasta tänä keväänä. Nämä uudet säännöt tulivat voimaan viime vuoden alussa. Pienimmän yritysluokan eli mikroyrittäjän valittavaksi tulee, laatiako tilinpäätös mikro- vai pienyrityksen säännöin. Jos asian ilmaisee karkeasti, niin kyse on samasta tuotteesta hieman eri pakkauksessa.

Merkittävin ero on siinä, että pienyrityksen säännöin laativan pitää antaa tietoa myös tulevasta. Tilinpäätöksessä pitää siis olla liitetietona esimerkiksi arvio yrityksen todennäköisestä tulevasta kehityksestä, jos toiminnassa on tilikauden jälkeen tapahtunut notkahdus. Tieto on tarpeen tilinpäätöksen lukijalle, jotta hän saisi kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Mikroyritys voi yleensä pitäytyä historiatiedossa. Sen tilinpäätös kertoo siis tilikauden jälkeisestä tulevaisuudesta vähemmän kuin pienyrityksen tilinpäätös. Ero on hyvä ymmärtää. Yrityksen pitää tilinpäätöksessä mainita, onko se noudattanut mikro- vai pienyrityksen sääntöjä.

Vuoden alussa voimaantulleet veromuutokset ja aiemmat kirjanpitolain muutokset toivat ennen kaikkea uusia sääntöjä opeteltavaksi niille, jotka hoitavat yrityksessä sen taloushallintoa.

Veroruuvi ei kiristynyt aiemmasta, kun tarkastellaan yritysten tuloverotusta. Yrittäjävähennys toi jopa pientä kevennystä. Kuluva vuosi saattaa kuitenkin kiristää veroruuvia. Ehdotuksia yritysverotuksen uudistamisesta on jo väläytelty julkisuudessa.

On tyyntä myrskyn edellä.

Kirjoittaja on Taloushallintoliiton johtava asiantuntija.