Verotus

Paavo Syrjö

Verokeskustelu käy kuumana, tärkein jäänyt taustalle

Miksi kaikki yritykset eivät noudata sopimusehtoja ja maksa laskuja ajallaan? kysyy Paavo Syrjö.

|

Hallituksen kaavailema maksuperusteinen arvonlisävero on erittäin hyvä asia rakennusalalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille. Uudistus koskisi noin puolta esimerkiksi INFRAn jäsenkunnasta.
On positiivista, että valtio on tunnistanut pienyrittäjän ahdingon.

Alv-maksuaikataulujen muuttamista suurempi vaikutus olisi kuitenkin sillä, että rakentamisessa pidettäisiin kiinni alan yleisistä sopimusehdoista (YSE), jossa maksuehdoksi on määritelty 14 vuorokautta.

Nyt näin ei ole. Pääurakoitsijalta saa rahat vasta 30 vuorokauden jälkeen, jos silloinkaan. Sen sijaan pienyrittäjä joutuu maksamaan työssään käyttämät materiaalit, polttoaineet, koneen lyhennykset, vakuutukset ja varaosat usein jopa 14 vuorokauttakin lyhyemmällä maksuajalla.

Tämä on massiivinen epäkohta, joka koskee myös muita kuin rakennusalan yrityksiä.

Juuri nyt erittäin moni pienyrittäjä tuskailee tilanteen kanssa. Kassavirran hallinta ja likviditeetin säilyminen ovat suuri ongelma monelle rakennusalalla toimivalle pk-yritykselle. Raha ei kerta kaikkiaan liiku tarpeeksi nopeasti.

Valtio voisi myös kehittää omia tietojärjestelmiään ja lyhentää erilaisten maksujen käsittelyaikoja. Esimerkiksi arvonlisäveron ja lähdeveron palautushakemuksiin liittyviä menettelyjä pitäisi ehdottomasti saada nopeammaksi.

Toinen esillä ollut yritysverotuksen uudistus eli investointivarauksen käyttöönotto vaikuttaa hyvältä avaukselta. Uskon, että moni yritys saisi siitä sen viimeisen syyn päättää investoinneista.

Meihin rakentajiin investointivaraus vaikuttaisi kahdella tavalla. Yhtäältä yritykset itse voisivat tehdä investointivarauksia esimerkiksi kalusto- tai hallihankintojaan silmällä pitäen. Toisaalta rakentajat pääsisivät rakentamaan muiden yritysten investointivarausten kiihdyttämiä rakennusinvestointeja.

Toki investointeja voisi lisätä muullakin tavalla, esimerkiksi päättämällä suurista väylä- tai muista rakennusinvestoinneista.

Kirjoittaja on INFRA ry:n toimitusjohtaja.