Verotus

Onko ennakkovero hallussa? Kymmenillä tuhansilla ei ole

Onko ennakkovero hallussa? Kymmenillä tuhansilla ei ole

Yrittäjän on syytä seurata tarkkaan pitkin vuotta, miten ennakot kertyvät.

|

Ensimmäisen vuoden tuloja ei aina osata arvioida realistisesti tai ennakkoveroon ei haeta muutosta riittävän ajoissa. Asiantuntijoiden mukaan nämä ovat asioita, joihin yrittäjät kompastuvat.
– Periaate on, että ennakkovero pitäisi maksaa mahdollisimman oikea-aikaisesti eli ennakon pitäisi vastata mahdollisimman tarkoin verovuoden lopullista veroa, muistuttaa Verohallinnon ylitarkastaja Riikka Elo.

Hänen mukaansa suurin osa yrittäjistä myös maksaa sen niin. Tästä huolimatta vuoden 2015 verotuksen perusteella esimerkiksi 44 000 osakeyhtiölle tuli maksettavaksi jäännösveroa.

Verottaja määrää ennakkoveron yleensä automaattisesti tulevalle vuodelle viimeksi päättyneen verotuksen mukaan. Aloitteleva yrittäjän ennakkovero määräytyy hänen Verohallinnolle ilmoittamansa tuloarvion perusteella.

– Pahasti yläkanttiin ei kannata ainakaan arvioida. Verot tulevat joka tapauksessa yrittäjälle maksettavaksi, vaikkei tuloja olisi odotetusti, Elo sanoo.

– Vuodet eivät ole toistensa kaltaisia. Kannattaa pitää mielessä, että verotukseen vaikuttavat myös esimerkiksi edeltävien vuosien tappiot ja niiden vähentäminen myöhempien vuosien voitoista. Ennakoita ei siis määrätä vain yhden vuoden lukuja tuijottamalla, huomauttaa Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Markku Ojala.

Hänen mielestään ei ole järkevää yrittää minimoida ennakkoveroa arvioimalla tuloksensa reilusti alakanttiin. Jos niin tekee, voi olla, että ennakkoja on lopulta maksanut vuoden aikana selvästi liian vähän.

– Jos kiusausta ei pysty välttämään, kannattaa ainakin seurata tilikauden aikana, miltä tulos näyttää ja miten ennakot näyttävät kertyvän. Yllätykset eivät välttämättä ole mukavia kassan kannalta.

Reagoi nopeasti

Yrittäjän on syytä reagoida, jos hän esimerkiksi maksaa ennakoita verottajan arvioiman viiden tuhannen euron mukaan ja yritys tekeekin todellisuudessa jopa kymmenien tuhansien eurojen liikevoittoa. Ennakoihin voi hakea muutosta.

– Muutosta kannattaa hakea ajoissa. Verohallinnon käsittelyajat ovat esimerkiksi osakeyhtiöiden ennakonmuutoshakemuksilla keskimäärin noin kaksi viikkoa. Tämä kannattaa huomioida, jos ennakkoveron eriä on erääntymässä, Elo sanoo.

Ennakkoihin voi hakea korottamista tai alentamista. Yritys voi myös hakea niiden poistamista, jos näyttää siltä, ettei verotettavaa tuloa synny tilikaudelta lainkaan.

Muutoksenhaun aikataulut eroavat osakeyhtiöillä ja yksityisillä elinkeinoharjoittajilla. Esimerkiksi osakeyhtiön on haettava ennakon alentamista viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Toiminimillä sama on tehtävä verovuoden aikana marraskuun puoliväliin mennessä.

Elo kertoo osakeyhtiöiden hakevan muutosta tyypillisesti korkeintaan kerran, kaksi vuodessa. Tavallista on hakea sitä veroilmoituksen jättämisen yhteydessä.

Jos ennakot eivät ole olleet riittävät, niitä voi täydentää maksamalla ennakon täydennysmaksua.  Mikäli ennakkovero on arvioitu liian pieneksi eikä yritys maksa täydennysmaksua, pitää verot maksaa takautuvasti jäännösverona yleensä koron kera.

Liikaa veroja maksanut puolestaan joutuu odottamaan rahojaan. Osakeyhtiö saa palautuksen noin vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä ja elinkeinoharjoittaja verovuotta seuraavan vuoden lopulla.

Muutoksia tulossa

Taloushallintoliiton Markku Ojala pitää verotuksen olettamaan perustumista hallinnollisesti helppona ratkaisuna.

– Ennakkoveroille on selkeä perusta. Jos haluttaisiin, että ennakkoveron maksaminen olisi reaaliaikaisempaa, pitäisi verottajalle antaa reaaliaikaisempia tietoja.

Ojalan mielestä tällöin ennakkoveroa voisi olla vaikeaa mitoittaa oikein, jos yrityksen tulot vaihtelevat paljon pitkin vuotta.

– Tavoitteena on, että ennakkovero maksetaan koko vuoden tuloksen mukaan. Jos menot syntyvät alkuvuonna ja tulot loppuvuonna, niin reaaliaikaisempi tuloverotus tarkoittaisi käytännössä ennakoiden määräytymistä tulosbudjetin mukaan.

Ennakkoverotukseen on valmisteilla muutoksia. Hallitus on esittänyt, että ennakon täydennysmaksusta luovuttaisiin. Jatkossa yrityksen pitäisi vaati Verohallintoa määräämään ennakot verovuoden päättymisen jälkeen, jos se haluaa täydentää ennakoita ja vaikuttaa korkoseuraamuksiin.  Lisäksi määräaikoja ennakoiden määräämiselle, muuttamiselle ja poistamiselle ehdotetaan pidennettävän.