Talous

Yrityksen hinnoittelu

Yrityksen hinnoittelu

Hinnoittelu vaikuttaa suoraan yrityksen tuloihin ja lopulta kannattavuuteen.

|

Yrittäjät kokevat oikean hinnoittelun haasteellisena ja jopa vaikeana, vaikka hinnoittelulla on suorat vaikutukset yrityksen kannattavuuteen.
Y-Studion Hallitse talouttasi -testiin vastanneista 56 prosenttia ilmoittaa osaavansa hinnoitella tuotteen tai palvelun oikein. Käänteisesti, 46 prosenttia vastaa myyneensä välillä alihintaan, eikä myöskään huomioi hinnoittelussa kaikkia kuluja. Pääset tekemään testin täältä.

Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen kannustaa yrittäjiä miettimään hinnoittelun uusiksi ja nostamaan rohkeasti hintoja. Hän on puhunut paljon käänteisestä halpuuttamisesta. Pahimmillaan Kotipizzan pitsoja myytiin 4,90 eurolla ja kaupanpäälle sai vielä juoman. Sen jälkeen hinnat ovat nousseet tuntuvasti.

– Katetuottohinnoittelu on yleisin hinnoittelun malli ja se sopii kaikille yrityksille. Arvopohjaisessa hinnoittelussa näkyy kuitenkin brändivaikutus. Arvojen kautta yritykset pääsevät todella paljon parempiin katteisiin, Tervanen sanoo.

Hänen mukaansa Kotipizzassa on mietitty arvoja muun muassa raaka-ainehankinnoissa. Raaka-aineisiin panostetaan paljon ja siitä myös viestitään aktiivisesti kuluttajille.

Toinen yleinen hinnoittelun malli on maksupohjainen hinnoittelu. Siinä vertaillaan oman yrityksen tarjoamaa hintaa kilpailijoihin.

– Hintapositiotutkimuksessa piirretään x- ja y-akseli, johon laitetaan kilpailijat laadun ja hinnan mukaan. Sen jälkeen katsotaan missä itse ollaan ja mihin pitäisi sijoittua. Keskellä ei ole kenenkään kiva olla, Tervanen kertoo.

Yrittäjät sortuvat edelleen alihinnoitteluun, joka on suuri synti. Alihinnoittelusta on vaikea päästä irti.

– Alihinnoittelua syntyy, kun ei tunneta asiakkaita, markkinoita eikä välttämättä yrityksen kustannusrakennetta. Kuinka laatu voi pysyä, jos jatkuvasti alihinnoitellaan? Tervanen kysyy.

Mikä on oikea hinta?

Tervanen auttaa syyskuun Y-Koulussa yrittäjiä hinnoittelemaan tuotteensa tai palvelunsa oikein. Koulutus on katsottavissa 19. syyskuuta alkaen osoitteessa: http://staging.ystudio.qs.fi/koulu/

Y-Koulun lähetys ja oppimateriaalit ovat kaikille avoimia, eivätkä vaadi erillistä rekisteröitymistä.

Y-Koulun syyskausi käynnistyi elokuussa, kun myyntikuiskaajanakin tunnettu Pasi Rautio antoi vinkkejä myyntiin.

Katso kaikki Y-Koulut täältä.