Talous

Johanna Vuorto-Honkala

Kommunikoi kirjanpitäjän kanssa

Tilitoimiston ja yrittäjän täytyy keskustella useammin ja jo ennen taloudellisten ongelmien syntymistä, kirjoittaa tilitoimistoyrittäjä Johanna Vuorto-Honkala.

|

Moni tilitoimisto keskustelee yrittäjän taloustilanteesta, tulevaisuuden suunnitelmista, haasteista ja ongelmista liian myöhään.
Ongelmatilanteilta vältyttäisiin, jos kummatkin osapuolet kommunikoisivat useammin ja jo ennen mahdollisten ongelmien syntyä. Tilitoimiston ja yrittäjän kannattaisi sopia aina etukäteen, mitä yrityksen toiminnassa seurataan ja millä tiheydellä.

Tilitoimiston tehtävänä on seurata ja raportoida mahdollisista poikkeamista heti, jos yrityksen tavoitteet eivät näytä toteutuvan. Usein jo sähköpostiviesti auttaa alkuun, mutta varsinkin isompien yritysten kannattaisi keskustella kuukausittain tilitoimiston kanssa joko puhelimitse tai kasvokkain.

Tiheämmät yhteydenotot hyödyttävät varsinkin sellaisia yrityksiä, joiden liikevaihto on yli miljoonan ja jolla on paljon kausivaihtelua ja vaikeuksia saavuttaa tavoitteita. Myös sellaiset yritykset, joilla on suuria kasvutavoitteita, hyötyvät tällaisesta järjestelystä.

Moni yrittäjä kaipaa myös neuvoja siihen, paljonko hänellä on varaa nostaa palkkaa. Tilitoimisto voi auttaa laskelmissa ja kassavirran riittävyyden arvioinnissa.

Edelleen liian usein yrittäjä tekee päätelmät itse ja nostaa osakeyhtiön tililtä itselleen rahaa. Tilitoimistossa joudutaan jälkikäteen kirjaamaan nämä palkaksi ja kertomaan verotukselliset seuraamukset, jotka yrittäjä usein kokee yllättävinä.

Proaktiivisuutta kaivataan puolin ja toisin. Monesti tilitoimistoissa on totuttu siihen, että siellä hoidetaan kirjanpito matalilla katteilla, eikä tehdä sen enempää. Yritykset taas ovat tottuneet ostamaan analyysejä omasta liiketoiminnastaan kalliilla muualta, vaikka tilitoimistolla olisi kaikki tieto ja osaaminen valmiiksi tarjolla.

Tilitoimiston tarkoitus ei ole olla ikävä kyttääjä, vaan tavoitteena on, että sekä asiakkaalla että tilitoimistolla itsellään menee hyvin. Parhaassa tapauksessa lopputuloksena on luottamuksellinen ja hauska asiakassuhde, jossa kumpikaan osapuoli ei joudu tekemään turhaa työtä.

Kirjoittaja Johanna Vuorto-Honkala on tilitoimisto Ecomillin partneri ja Taloushallintoliiton hallituksen jäsen.