Talous

Ethän valehtele itsellesi luvuilla? Panosta budjetointiin

Ethän valehtele itsellesi luvuilla? Panosta budjetointiin

Yrityksen kannattavuus ei synny lukuja viilaamalla, vaan suunnitelmia muuttamalla.

|

Budjetointi on keskeinen osa yrityksen talouden hallintaa. Se auttaa varmistamaan, että rahat riittävät.
– Budjetoinnissa on kysymys talousjohtamisesta eli vaikuttamisesta, sanoo tilintarkastaja ja Nettomaster Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hämäläinen.

Budjetointi on hänen mukaansa yrityksen strategisen suunnitelman jatke ja jatkuva prosessi, jonka avulla koko organisaatio saadaan mukaan tekemiseen.

Budjetointi tukee yrityksen pitkän tähtäimen suunnittelua ja helpottaa resurssien kohdentamista. Se auttaa, kun mietitään, mitä tehdään ja miten. Budjetista saa johdettua pitkän ja lyhyen ajan tavoitteet, ja myös yksilökohtaisia tavoitteita.

Isoilla yrityksillä budjetointi on hyvinkin järjestelmällistä ja kunnianhimoista, mutta pienessä yrityksessä budjetti saattaa muotoutua lähinnä yrittäjän omassa päässä.

– Joku saattaa tehdä budjetin vuodeksi kerrallaan miettimättä tavoitteellisesti sitä seuraavia vuosia. Se voi riittää, jos yrityksen tarkoitus on vain saada rahat riittämään ja tulla toimeen, Hämäläinen pohtii.

Budjetointi: Oman liiketoiminnan ymmärtäminen tärkeintä

Hyvän budjetoinnin edellytys on, että yrittäjä ymmärtää oman liiketoimintansa logiikan: mitä myydään, kenelle ja miten, millaisia kustannuksia yrityksellä on ja miten raha kiertää. Vasta nämä sisäistettyään yrittäjä voi budjetoida onnistuneesti.

Esimerkiksi kasvuyritykselle tärkeintä on rahojen riittävyys alkutilanteessa. Silloin kassabudjetti voi olla tärkeämpi kuin kustannuslaskelma.

Erityisesti uusien ja pienten yritysten on tärkeää ymmärtää katelaskentaa eli sitä, millä hinnalla tuotteita tai palveluita on myytävä, jotta toiminta on kannattavaa.

– Jos ei ymmärretä katteita eli sitä logiikkaa, miten raha liikkuu, seuranta ja korjaavat toimenpiteet voivat olla vaikeita, Hämäläinen sanoo.

Jos budjetin laskelmat näyttävät huonoilta, pitää Hämäläisen mukaan palata suunnitelmiin ja muuttaa niitä. Pelkästään laskelmia viilaamalla yrittäjä lähinnä valehtelee itselleen.

– Budjettiin voi laittaa millaisia numeroita tahansa niin, että tilanne näyttää hyvältä. Mutta sen tarkoitus on osoittaa, ovatko suunnitelmat realistisia.

Seuranta ja korjaaminen oleellista

Suunnittelun lisäksi budjetoinnissa on tärkeää myös seurata sen onnistumista.

– Jos budjettia ei tarkkailla ja seurata, budjetointi on merkityksetöntä, Hämäläinen huomauttaa.

Kun seurataan budjetoinnin kautta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista, on myös seurattava niitä toimenpiteitä, joilla tavoitteita yritetään saavuttaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, lisäsikö jokin tietty toiminnan muutos myyntiä tai karsiko se kuluja.

Seurantavaiheessa on tärkeää huomata, että myös budjetti itsessään on voitu tehdä väärin.

Hämäläinen suosii niin sanottua rullaavaa budjetointia, joka vaatii jatkuvaa seurantaa ja ennusteiden päivittämistä. Sen etuna on, että yritys voi tarvittaessa reagoida nopeastikin muutoksiin.

Hämäläisen mukaan perusajatus on, että budjettia on sitä tärkeämpää seurata mahdollisimman reaaliaikaisesti, mitä lähempänä yritys on asiakkaitaan.