Talous

4 kysymystä luottotappioista ja kuinka välttää ne
Maksuviiveiltä ja sitä kautta luottotappioilta välttymisessä auttaa, kun pitää laskutuksen ja saatavien perinnän kunnossa.

4 kysymystä luottotappioista ja kuinka välttää ne

Jo yksi suuri luottotappio heikentää yrityksen kannattavuutta. Huolehdi laskutuksesta ja saatavien perinnästä.

|

Luottotappio syntyy, kun asiakas jättää laskunsa maksamatta. Ne näkyvät suoraan viivan alla eli vähentävät yrityksen tulosta.
Suomalaiset yritykset kirjasivat luottotappioiksi 0,6 prosenttia liikevaihdostaan vuonna 2017, kertoo perintäkonserni Intrumin julkaisema Eurooppalainen maksutaparaportti.

Yleensä mitä pienempi yritys, sitä vähemmän sen asiakkaat aiheuttavat maksuviiveitä ja siten myös luottotappioita. Tällainen tuntuma on tilitoimistoketju Azets Insightin Lahden toimipisteen kirjanpidon tiimiesimiehellä Marjut Juvosella.

– Pienillä yrityksillä asiakas maksaa usein heti rahalla tai pankkikortilla, tai kauppaa käydään vakioasiakkaiden kanssa. Suuret yritykset taas keskittyvät usein yritysten väliseen kauppaan, jossa käteismaksu ei ole tapana, Juvonen sanoo.

Pahimmillaan yksittäinenkin myyntisaatava ajaa yrityksen maksuvaikeuksiin. Esimerkiksi konepajayhtiölle aiheutui yli 100 000 euron luottotappio asiakkaan konkurssin vuoksi.

Mikä luottotappio on ja milloin sen voi kirjata?

Luottotappio on myyjälle tai luotonantajalle syntyvä tappio, kun velallinen ei pysty maksamaan avoinna olevaa laskua tai velkaa.

Saamisten kirjaaminen luottotappioiksi on arvionvaraista. Ei ole sääntöä, milloin se on tehtävä.

– Saamiset voidaan yleensä arvioida luottotappioksi, jos on perustellusti varmaa tai todennäköistä, ettei niitä tulla saamaan, Juvonen sanoo.

Perintä voi osoittautua tuloksettomaksi. Jos sitä on hoitanut perintäyhtiö, se saattaa toimittaa luottotappiosuosituksen. Olennaista on, että perintä on tehty niin hyvin kuin voidaan.

Luottotappion voi kirjata myös silloin, jos saadaan tieto velallisen hakeutumisesta velkasaneeraukseen tai konkurssiin.

Miten luottotappio kirjataan?

Luottotappio kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin. Kirjanpitolain mukaan saamiset merkitään taseeseen nimellisarvoonsa, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoonsa. Tämä tarkoittaa summaa, joka myyntitilanteessa on oletettu saatavan.

Juvonen huomauttaa, että taseessa pitkiä aikoja roikkuvat myyntisaatavat vääristävät sen arvoa. Siksi tilintarkastaja puuttuu niihin helposti. Taseesta on siivottava ylimääräinen pois esimerkiksi ennen omistajanvaihdosta.

Miten luottotappio vaikuttaa verotukseen?

Luottotappio on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu sinä tilikautena ja verovuonna, kun saatava kirjataan tappioksi. Sitä ei siis ole pakko kirjata tilikaudelle, jolla se on syntynyt.

– Tällä voidaan hieman säädellä päättyvän tilikauden verotusta haluttuun suuntaan, Juvonen kertoo.

Jos myynti on ollut arvonlisäverollista, kirjaus vähentää maksettavaa arvonlisäveroa. Mikäli yritys saakin saatavasta suorituksen myöhemmin, siitä tehdään oikaisu kirjanpitoon ja alv-kirjauksiin.

Kuinka luottotappioilta voi pyrkiä välttymään?

1. Tiedä, kenelle myyt

Suomessa on totuttu luottamaan asiakkaaseen. Hereillä pitää kuitenkin olla.

Myyntitilanteessa on syytä pyrkiä siihen, että yritys tuntee asiakkaansa ja tämän tilanteen. Esimerkiksi uuden yritysasiakkaan taustat ja luottotiedot kannattaa tarkistaa – etenkin, kun myydään luotolla.

Marjut Juvonen neuvoo seuraamaan pitkäaikaisenkin asiakkaan maksukykyä säännöllisesti.

– Ei riitä, että luottotiedot ja -rajat katsotaan vain ensimmäisen myyntitilanteen kohdalla.

2. Määritä yritysasiakkaille luottoraja…

…eli maksimisumma, jolla tälle myydään luotolla. Juvosen mielestä euromääräinen raja on yleensä hyvä ratkaisu. Varmista, että kaikki myyntiin osallistuvat henkilöt yrityksessä tietävät luottorajat ja noudattavat niitä järjestelmällisesti.

Juvonen korostaa kontrollin tärkeyttä. Yrityksessä voidaan esimerkiksi sopia, että tietynsuuruiset myynnit täytyy hyväksyttää kahdella henkilöllä tai tietyn tason johtajan kautta. Myös sähköinen taloushallinnon järjestelmä voi valvoa myyntiä ja luottorajoja.

3. Peri maksu ennakkoon…

…tai edes osa siitä, jos mahdollista. Käytä esimerkiksi käsirahaa, ennakkomaksua tai valmistusasteen mukaista laskutusta tai vakuuksia  ̶  varsinkin jos summa on suuri.

Kuluttajakaupassa myyjän riski on pienempi, kun esimerkiksi verkko-ostos maksetaan heti eikä vasta laskulla tavaran lähettämisen jälkeen.

4. Laita oma laskutus kuntoon

Nopeus on valttia myyntisaatavien kotiuttamisessa. Lähetä laskut asiakkaille esimerkiksi viikoittain tai vähintään kerran kuukaudessa.

Älä anna avointen laskujen seisoa maksamattomina kuukausikaupalla. Seuraa ja huolehdi, että niistä saadaan rahat tilille.

– Reklamaatiot olisi aina hyvä ottaa kirjallisesti vastaan, jotta laskutus pysyy ajan tasalla, Juvonen vinkkaa.

5. Huolehti perinnästä

Maksamattomien laskujen perään kannattaa kysellä pian eräpäivän jälkeen. Asiakkaalle soittaminen voi toimia paremmin kuin ”kylmä kirje”.

Maksumuistutuksen ja -vaatimuksen voi lähettää itse tai ne voi antaa perintätoimiston tehtäväksi. Perintätoimiston käyttäminen on usein järkevää, jos summa on suuri.

Juvonen suosittelee käymään myyntisaatavat läpi itse tai oman kirjanpitäjän kanssa viimeistään ennen tilikauden päättymistä.

– Jos käytät perintätoimistoa, tarkista, onko saatavia vielä aktiivisesti perinnässä vai kannattaisiko niitä kirjata luottotappioiksi.