Laki ja sopimukset

Tienvarsimainosten byrokratia keveni – ainakin näennäisesti

Tienvarsimainosten byrokratia keveni – ainakin näennäisesti

Maanteiden varsien mainoskylttejä saa lakimuutoksen jälkeen pystyttää ilmoituksella. Kyltti on elinehto monille pienyrittäjille.

|

Tienvarsimainonta on elinehto pienyrittäjälle, sanoo Topin Maatilamyymälän yrittäjä Topi Laitinen Juankosken Muuruvedeltä Pohjois-Savosta.
Hän kertoo yrityksen tienvarsimainosten olleen viranomaisten hampaissa jo pitkään. Laitinen on kiistellyt mainoksista oikeusasteita myöten.

Perheyrityksen mainoskyltti seisoo silti yhä tien varressa. Toisen myrsky tuhosi pari vuotta sitten.

– Yritys on ollut olemassa 17 vuotta. Kyltti oli ensimmäisinä vuosina välttämätön yrityksen henkiinjäämisen kannalta, Laitinen sanoo.

Hän muistuttaa, että maaseudulla pienten yritysten asiakkaat ovat monesti ulkopaikkakuntalaisia, jotka eivät löydä yritystä, ellei tien varressa ole opastusta.

Tienvarsimainonta vapautui elokuun puolivälissä. Kun aikaisemmin mainoksia ja opasteita sai laittaa teiden varteen vain luvalla, nykyisin riittää ilmoitus ELY-keskukselle.

Muutoksesta huolimatta menettely muistuttaa edelleen monilta osin lupamenettelyä. Siksi tienvarsimainonta ei Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n lakimiehen Tiina Vyyryläisen mielestä tosiasiallisesti vapautunut.

– Ilmoitus on edelleen maksullinen, se on voimassa määräaikaisesti, siihen voi liittyä erityismääräyksiä ja viranomaisen päätöstä on odotettava 30 päivää. Sikäli muutos on vähän harhaanjohtava, hän sanoo.

Kaikille ei lupaa

Lakimuutoksen jälkeen viranomainen ei enää arvioi, onko mainos tarpeellinen matkailun ja liikenteen opastuksen kannalta. Vyyryläisen mielestä on hyvä, jos mainosten ilmoituksenvaraiseksi muuttuminen ei jatkossa erottele luvanhakijoita eri viivalle.

Aiemmin on hänen mukaansa ollut tilanteita, joissa viranomainen on katsonut, ettei tarpeellisuusvaatimus täyty.

Esimerkiksi omalla toimialallaan alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä matkailukohde ei ole saanut mainokselle lupaa, koska viranomainen ei ole katsonut kohteen olevan valtakunnallisesti merkittävä.

Toisissa tilanteissa yrittäjät ovat ihmetelleet, miksi joku toinen on saanut pystyttää mainoksen, kun itselle lupaa ei ole heltynyt.

Vyyryläinen kertoo ongelmatilanteiden koskeneen ennen kaikkea sitä, saako hakija ylipäätään lupaa mainokselleen vai ei.

– Kyse ei ole niinkään ollut esimerkiksi mainoksen kokoon tai ulkomuotoon liittyvistä asioista.

Hää- ja vaalikyltit vapautuivat

Lakimuutos koskee myös tilapäisiä vaali-, huvi- ja hääkylttejä. Niitä saa jatkossa pystyttää teiden varsille ilman ennakkoilmoitusta. Aiemmin myös tilapäisiin kyltteihin piti pyytää lupa, mutta käytännössä harva teki niin esimerkiksi hääkylttien osalta.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä myöskään rakennuksessa tai sen lähellä tapahtuvaa liiketoimintaa koskevista mainoksista.

Tienvarsimainos ei saa jatkossakaan vaarantaa liikenneturvallisuutta ja sen on sopeuduttava mahdollisimman hyvin ympäristöön. Vyyryläisen mielestä viimeksi mainittu lisää tulkinnanvaraisuutta.

MaRa saa jäseniltään ajoittain yhteydenottoja tienvarsimainonnasta, mutta se ei ole Vyyryläisen mukaan aihe, joka olisi pöydällä joka viikko.

– Nähtäväksi jää, onko tuoreesta muutoksesta aitoa hyötyä matkailualalle.