Laki ja sopimukset

Kannattaako tilintarkastus, jos pakko poistuu?

Kannattaako tilintarkastus, jos pakko poistuu?

Vaikka tilintarkastusta ei olisi välttämätöntä tehdä, voi rahoittaja vaatia sitä myös jatkossa.

|

Kaikkein pienimmät yritykset on vapautettu pakollisesta tilintarkastuksesta Suomessa. Tuore esitys rajaisi yhä suuremman joukon pois tilintarkastusvelvollisuuden piiristä.
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että lakisääteinen tilintarkastusvelvollisuus poistettaisiin kaikilta mikroyrityksiltä.

Kirjanpitolain mukaan yritys on mikroyritys, jos se täyttää kahdella peräkkäisellä tilikaudella korkeintaan yhden seuraavista ehdoista: liikevaihto on 700 000 euroa, taseen loppusumma 350 000 euroa ja henkilömäärä keskimäärin kymmenen.

Nykyisin tilintarkastaja on valittava noin 60 000–75 000 yrityksessä. Jos tilintarkastusvelvollisuutta rajataan ehdotetulla tavalla, koskee se enää noin 30 000 yritystä. Kaikkiaan Suomessa on noin 280 000 yritystä.

Tilintarkastuksen teettäminen on aina kustannus, joten siitä vapauttaminen keventäisi yritysten hallinnollista taakkaa ja toisi säästöjä.

Taloushallintoliiton toimitusjohtajan Antti Soron mielestä pienten yritysten tilintarkastuksen pitäisi lähteä omistajien tarpeista, ei pakosta. Hän kannattaa työryhmän ehdotusta.

– Arviolta noin kaksi kolmasosaa pk-yritysten tilinpäätöksistä on jo nyt laadunvalvonnan piirissä eli ne tekee auktorisoidun tilitoimiston kirjanpitäjä, Soro korostaa.

Vastuullisen toimijan leima

Tilintarkastusta saatetaan pitää pakkopullana, mutta sillä on myös tietyt hyötynsä pk-yrityksille.

Suomen Tilintarkastajat ry vastustaa ehdotettua muutosta. Toimitusjohtajan Sanna Alakareen mukaan tilintarkastus auttaa antamaan yhtiöstä luotettavan kuvan sen kumppaneille ja muille sidosryhmille. Esimerkiksi rahoittajat, kuten pankit ja pääomasijoittajat, tyypillisesti vaativat yritykseltä tilintarkastettua tilinpäätöstä.

– Yritys saa tilitarkastuksen avulla vastuullisen toimijan leiman. Se voi vaikuttaa suotuisasti rahoitukseen, Alakare sanoo.

Kun tilintarkastus on tehty säännöllisesti, on yrityksellä aina valmius lähettää tiedot potentiaaliselle rahoittajalle. Sen tekeminen jälkikäteen on Alakareen mukaan hitaampaa ja kalliimpaa.

Antti Soro muistuttaa, että rahoittajia kiinnostaa virallisten tilinpäätöstietojen lisäksi yrityksen viimeisin taloudellinen tilanne, vakuuksien todellinen arvo ja suunnitelmat eteenpäin. Näissä apuna on yleensä kirjanpitäjä.

– Välitilinpäätöksen ohella katsotaan liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmaa eteenpäin. Edellisen kauden tilintarkastettu tilintarkastus on vain yksi päätöksenteon kriteereistä, Soro sanoo.

Huomio omistajan intressissä

Tilintarkastajan tehtävänä on varmentaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yrityksen taloudesta. Hän tarkistaa lakisääteisen kirjanpidon ja verotukseen liittyvät asiat.

– Tilintarkastus auttaa tuomaan yritykselle varmuuden ja mielenrauhan, että tilinpäätös ja kirjanpito ovat tehty oikein, Alakare sanoo.

Hyvä tilintarkastaja antaa yritykselle palautetta tekemistään havainnoista ja mahdollisista muutostarpeista. Yritys voi saada konkreettista hyötyä, jos tilintarkastaja havaitsee virheitä tai väärinkäytöksiä, joista aiheutuisi taloudellisia menetyksiä.

Tilintarkastajan pitäisi myös toimia yrityksen johdon tukena. Antti Soron mielestä kannattaa hyödyntää tilintarkastajaa ja valvoa omistajan intressiä silloin, kun yrityksellä on useampi omistaja tai kun johto ja omistus on eriytetty.

Lisäarvoa asiakkaalle

Alakare toivoo näkevänsä tilintarkastajat myös neuvonantajina ja yritysjohdon sparraajina. Hän arvelee, että paljon potentiaalia on vielä hyödyntämättä.

– Tilintarkastajan osaamista ja neuvonantajan roolia ei ole ehkä osattu hyödyntää täysin. Kommunikointi saattaa jäädä kirjanpitäjän ja tilintarkastajan välille, vaikka yrittäjä saisi suuremman hyödyn, kun hän keskustelisi suoraan tilintarkastajan kanssa.

Tilintarkastaja käy tarkastuksessa laajasti läpi yrityksen taloustietoa ja toimintaa. Hän voi tuoda näkemyksiä esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen, taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan, rahoitukseen ja verotuksellisiin kysymyksiin.

– Tilintarkastaja näkee asiakastaan kerran vuodessa, kirjanpitäjä on päivittäin tekemisissä asiakkaan talousasioiden kanssa. Jos pakko poistuu, myös tilintarkastajien on mietittävä, miten ne tuovat asiakkaalle lisäarvoa, Taloushallintoliiton Soro sanoo.

Sama kehitys on käynnissä tilitoimistoalalla. Soron mukaan automatisointi, standardointi ja robotiikka poistavat perustyötä, jolloin kirjanpitäjiltä vapautuu aikaa paneutua asiakkaidensa liiketoimintaan ja toimia näiden taloudellisena neuvonantajana.