Y-Studiolla on useita kumppaneita, joilta saamme tietoa yrittäjiä koskevista ajankohtaisista aiheista ja vinkkejä kiinnostavista yrittäjistä.

Fennia-konserni

Olemme yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Tarjoamme vahinko-, henki-, eläke- ja säästövakuutuksia yrittämiseen ja elämiseen sekä varainhoitoa yrityksille ja yksityishenkilöille. Haluamme aidosti ymmärtää asiakkaitamme, jolloin voimme löytää oikeat ratkaisut heidän tarpeisiinsa vaihtuvissa elämäntilanteissa.

Fennia-konsernin palvelut tuottavat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Henki-Fennia, Fennia Varainhoito Oy, Fennia-palvelu Oy sekä Fennia Kiinteistökehitys Oy.

Olemme mukana Y-Studiossa, koska haluamme tarjota inspiraatiota, tietoa, taitoa sekä tarinoita yrittäjille ja yrittämisestä kiinnostuneille.

INFRA ry

Infra-alan ammattilaiset rakentavat ja pitävät kunnossa teitä, ratoja, siltoja ja liikennekeskuksia sekä vesihuolto-, energia- ja tietoliikenneverkostoja. INFRA ry on alan yritysten yhteinen toimiala- ja työnantajajärjestö. Meillä on noin 1 500 jäsenyritystä.

Parannamme jäsentemme edellytyksiä tehdä työtään tuottavasti, taitavasti ja eettisesti. Vaikuttamme infrarakentamisen rahoitukseen, alan toimintatapoihin ja lainsäädäntöön sekä koulutus- ja muuhun politiikkaan. Olemme osa Rakennusteollisuus RT:tä ja Elinkeinoelämän keskusliittoa EK:ta.

Y-Studio täydentää jäsenviestintäämme tuoden siihen uusia näköaloja ja ideoita myös muilta toimialoilta.

LVI-TU ry

Olemme LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö ja palveleva asiantuntija. Jäsenyritystemme yhteenlaskettu liikevaihto on yli 1,2 miljardia euroa ja ne työllistävät noin 7 000 ammattilaista.

Edistämme jäsenyritystemme liiketoimintamahdollisuuksia neuvottelemalla LVI-alan työehtosopimukset ja valvomalla jäseniemme etuja työmarkkinoilla. Jäsenistömme käytettävissä on ammattitaitoinen neuvontapalvelumme, konsultointi ja koulutus. Lisäksi tuemme jäsentemme liiketoimintaa edistämällä lvi- ja talotekniikka-alan toimintaedellytyksiä.

Olemme mukana Y-Studiossa tarjotaksemme jäsenillemme entistä kattavammin yrittäjyyteen liittyvää tietoa, vertaistukea sekä kehitysmahdollisuuksia.

Nuori Yrittäjyys ry

Nuori Yrittäjyys ry (NY) on voittoa tavoittelematon yhdistys. Tuemme yrittäjyyskasvatusta, jossa tavoitteemme on saada nuoret tunnistamaan ja hyödyntämään omat kykynsä – tekemällä oppien.

Tarjoamme 7–29-vuotiaiden nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia, jotka toteutetaan kouluissa osana opetusta.
Tutustu ohjelmiimme.

Kannustamme kouluja avaamaan ovensa ympäröivään yhteiskuntaan. Ohjelmiimme sisäänkirjoitetut liike-elämän vapaaehtoisten roolit helpottavat yhteistyön rakentamista koulujen ja yritysten välille.

Suomen Franchising-Yhdistys ry

Suomen Franchising-Yhdistys (SFY) ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää franchising-periaatteella toimivien yritysten yhteistoimintaa sekä edistää ja kehittää hyvää franchising-tapaa, lisätä tietoutta franchisingista, hoitaa yhteiskuntasuhteita sekä ylläpitää yhteyksiä eri maissa toimiviin franchising-yhdistyksiin.

Yhdistys vastaa myös Suomessa käytössä olevasta franchisingin itsesäätelymallista, jonka perustana ovat European Franchise Federationin (EEF) ylläpitämät yleiseurooppalaiset franchisingin eettiset säännöt. Näihin sääntöihin SFY:n jäsenketjut ovat sitoutuneet.

Olemme mukana Y-studiossa jakaaksemme yrittäjyydestä ja sen eri muodoista kiinnostuneille asiantuntevaa tietoa ja kiinnostavia tarinoita franchisingista sekä tukeaksemme jäsenketjujen ja niiden yrittäjien osaamisen kehittämistä.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 700 kuntoutuspalveluja tuottavaa yritystä. Näillä yrityksillä on 900 toimipistettä eri puolilla Suomea. Jäsenistömme koostuu fysio-, psyko-, puhe-, ravitsemus-, toiminta- ja musiikkiterapiayrittäjistä ja -yrityksistä. Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n tehtävä on tiedottaa jäsenistöään lainsäädännön velvoitteista ja lakiuudistuksista selkokielisesti. Lisäksi yrittäjät saavat käytännön ohjeita ja koulutusta yritystoimintaansa sekä monipuolista juridista neuvontaa.

Olemme mukana Y-Studiossa, koska jäsenyrittäjät saavat sieltä tärkeää ja yrittäjiä kiinnostavaa tietoa ja ideoita sekä hyviä vinkkejä oman liiketoimintansa kehittämiseen.

Suomen Uusyrityskeskukset (SUK) ry

Verkostoomme kuuluu 29 alueellista uusyrityskeskusta eri puolilta Suomea. Lisäksi SUK:n jäseninä on iso joukko yhteisöjä, yrityksiä ja asiantuntijoita, jotka haluavat olla luomassa menestyviä yrittäjiä ja yrityksiä.

Uusyrityskeskusverkosto palvelee vuosittain 15 000 yrittäjäksi aikovaa. He perustavat vuosittain 7 000 yritystä. Näistä yrityksistä viiden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen toiminnassa on yli 80 prosenttia.

Tarjoamme yrittäjille luotettavaa ja maksutonta yrityksen perustamisneuvontaa sekä alkuvaiheen neuvontaa. Yrittäjyyttä pohtiva löytää lähimmän keskuksen https://www.uusyrityskeskus.fi/yritysneuvonta/uusyrityskeskukset/

Tehtävämme on edesauttaa kannattavien ja kasvuun valmiiden yritysten perustamista Suomeen. Haluamme, että jokainen yrittäjäksi aikova saa oikeaa tietoa, apua ja sparrausta yrittäjyyden alkuvaiheessa.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Olemme sähköisen talotekniikan alan elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Tehtävänämme on edistää jäsentemme edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan, sujuvaa yhteistyötä rakentamisen koko ketjussa ja eri sidosryhmien tietoisuutta sähköisen talotekniikan mahdollisuuksista niin ihmisten kuin ympäristön hyvinvoinnin kehittämisessä. STUL:n jäsenenä on kaikkiaan noin 3 000 yritystä, joista varsinaisia jäseniä on 1 650.

Alan yrittäjät saavat STULista jäsenetuna monipuolista tukea toimintansa menestyksekkääseen harjoittamiseen ja osaamisensa kehittämiseen. Jäsenten käytettävissä on muun muassa kattava tekninen ja lakiasiain neuvontahenkilöstö.

Olemme mukana Y-Studiossa tarjotaksemme jäsenillemme entistäkin kattavammin ajankohtaista yrittäjyyteen liittyvää tietoa, uusia ideoita ja mahdollisuuksia liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.