Ska jag bli företagare?

Hjälte eller självisk pamp – hur uppfattas företagare?
Jarna Heinonen, professor i företagande vid Åbo universitet, anser att det viktigt att man i offentligheten får se flera sidor av företagande.

Hjälte eller självisk pamp – hur uppfattas företagare?

Enligt en forskare framställs företagare ofta som hjältar i media. Den stereotypa bilden håller ändå på att förändras.

| |

”Om du vill lämna firman till din pojke kommer finska staten att beskatta dig för generationsskiftet. Och sen när du dör för att du är så fittig tar arvsskatten hand om resten.” Så här säger affärsmännen och den fiktiva karaktären Pasi Kovalainen i Elisa Viihdes serie Sipoon Herttua.

Klippet med Kovalainens åsikter om bland annat den finländska beskattningen och byråkratin delades mycket i sociala medier förra våren.

Kovalainens karaktär är så klart bara en beskrivning av en företagare. Ändå finns det en viss igenkänning och sanningshalt i Kovalainen. Det bevisas inte minst av hur utspritt klippet blev på sociala medier.

I dag finns det en given plats för en fiktiv företagarkaraktär som härjar på om byråkrati, vågar slå knytnäven i bordet och ifrågasätta de stela myndigheterna i vårt land som älskar regler och förordningar. Lika frispråkiga personer finns också i verkligheten.

Manliga hjältar

När Jarna Heinonen, professor i företagande vid Åbo universitet, ska tänka på en stereotyp företagare tänker hon genast på hjältediskursen.

– Företagare porträtteras ofta som flitiga, framgångsrika och effektiva, listar hon.

Heinonen har varit i kontakt med företagande i årtionden. Hon har inte gjort någon empirisk forskning kring de företagarbilder som sprids i media eller i populärkulturen, utan pratar utgående från de observationer som hon och hennes kollegor gjort.

Den stereotypa bilden av en företagare är en medelålders vit och västerländsk man.

– Men nu håller detta så småningom på att ändras. På sistone har man börjat porträttera också kvinnor som seriösa ledare och företagare.

Heinonen påpekar att under eran av sociala medier kan företagarna också i allt högre grad själva skapa en företagarbild. Som en följd av sociala medier har sinnebilden av företagare föryngrats. Det här har påverkats av bland att startup-boomen och synligheten för Slush och liknande företagarevenemang.

Reklam ur en svunnen tid

Enligt Heinonen skapar medierna snarare en positiv än en negativ bild av företagande.

– Nuförtiden tänker man att företagandet behövs. Företagare är målinriktade och möjliggör framgång.

Fientlighet mot företagare och snack om utsugarmentalitet har stannat i de gångna årtiondena och förekommer knappt längre.

Heinonen nämner bland annat FFC:s reklam som snurrade på tv före riksdagsvalet 2007. I klippet smaskar en manlig företagare i sig mat och förkunnar att ”under arbetstid jobbar vi”, ”kaffet dricks på fritiden” och ”semester är för dem som har råd”.

– I reklamen avbildade man gammaldags företagande, något som inte längre passar i dagens samhälle. I dag är företagarna de som håller hjulen i rullning, de jagar inte egennytta.

FFC valde till slut att slopa reklamen på grund av all negativ respons.

Också förra hösten blev det uppståndelse kring fackföreningsrörelsens reklam mot regeringens så kallade uppsägningslag. I arbetstagarorganisationernas gemensamma reklam ger en företagare sparken åt en anställd som skadat sig på en arbetsmaskin och berättar om det för chefen. Också den här reklamen drogs tillbaka efter mycket kritik.

Förebilder påverkar

Det är av stor betydelse hur företagare porträtteras i media och populärkultur. Det handlar framförallt om förebilder.

– Det är viktigt att de företagare som syns i medierna känns realistiska, säger Heinonen.

Hon lyfter bland annat Virpi Suutaris dokumentärfilm Yrittäjä (Företagare) som utkom i fjol.  Dokumentären handlar om två vitt skilda företagare – familjeföretagaren Jari Laine som verkar inom kött- och tivolibranschen samt Maija Itkonen och Reetta Kivelä som blev världskända med sin produkt pulled havre.

Enligt Heinonen fungerar dokumentären så bra för att den visar flera sidor av företagande. Man kan inte längre skapa en ensidig bild av företagande.

Enligt Heinonen borde medierna inte heller tuta ut alltför många historier om företagare som klarat sig genom svåra perioder och nu är framgångsrika. Det behövs också berättelser om de tyngre sidorna i företagandet, till exempel om människor som misslyckats med sitt företag.

– Men man ska inte heller frossa i misslyckandena, säger Heinonen.

På andra sidan Atlanten är allt större

Enligt Jarna Heinonen, professor i företagande vid Åbo universitet, skiljer sig det finländska porträttet av en företagare inte så mycket från övriga Norden eller Europa.

USA är ett kapitel för sig, eftersom allt är större där. Också företagarens vinster och förluster.

– Vi är nog ett försiktigt folk i jämförelse med nordamerikanerna. Vi är snarare ödmjuka och undviker misslyckanden. En företagare måste vara ödmjuk men samtidigt tro på en bättre framtid, säger Heinonen.