Vi värdesätter integriteten hos dem som använder våra tjänster. Y-Studio är ett webbmedium för företagare, företags beslutsfattare och dem som planerar företagande. Vi strävar efter att producera innehåll som intresserar läsare. Därför behandlar vi i viss utsträckning personuppgifter från våra användare.

Registeransvarig

Namn: Hube Helsinki Oy

FO-nummer: 2736647-5

Adress: Båtmansgatan 29-31 A, 00150 Helsingfors

Kontaktperson

Namn: Kimmo Koivikko

Adress: Båtmansgatan 29-31 A, 00150 Helsingfors

E-post: kimmo.koivikko@hubehelsinki.com

 

Registrets namn

Y-Studios marknadsförings- och kundregister

 

Varför samlar vi ett register?

Vi samlar in, förvarar och behandlar personuppgifter endast för lagenliga ändamål som fastställts på förhand. Dessa inkluderar att sköta och utveckla kundrelationer, att utföra medietjänsten, marknadsföring, analys och statistik, opinions- och marknadsundersökningar samt andra motsvarande användningsändamål.

 

Vilka uppgifter samlar vi och från vilka källor?

Registret kan innehålla följande uppgifter:

  • Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress,
  • Eventuell kundrespons och kontakter samt information om lotteri- och tävlingssvar,
  • Annan eventuell information som samlats in med kundens samtycke.

Vi samlar in personuppgifter från användare i samband med våra tjänster och användningen av webbplatsen. Dessa är exempelvis att prenumerera på vårt nyhetsbrev och fylla i eventuella elektroniska blanketter. Uppgifter samlas också in med hjälp av kakor (”cookies”). Dessutom kan vi samla in information om användningen av webbplatsen via Google Analytics och andra motsvarande tjänster.

Y-Studio samlar inte in och behandlar inte sådana känsliga personuppgifter som avses i personuppgiftslagen. Vi kan lämna ut personuppgifter och uppgifter om kakor för marknadsföringsändamål till Y-Studios samarbetspartners inom ramen för tillämpad lagstiftning.

 

Lagenlig utlämning och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi använder MailChimps e-posttjänst för nyhetsbrev och kommunikation. Till MailChimp  översänds förnamn, efternamn och e-postadress för användare.

MailChimp är ett amerikanskt bolag, varvid personuppgifter översänds utanför Europeiska Unionen. Företaget är med på listan över företag som har certifierats i enlighet med Privacy Shield-ramverket mellan EU och USA, och följer för sin del EU:s dataskyddsförordning. Mer info: MailChimp.

 

Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter om hen som har lagrats i registret. Kontakt gällande rätten till insyn ska ske skriftligt och undertecknat till kontaktpersonen för den registeransvarige. Om det finns fel i de registrerade uppgifterna kan den registrerade framföra en begäran om rättelse till den person som ansvarar för registerärenden.

Förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att skicka hen nyhetsbrev och direktmarknadsföringsmaterial. Den registrerade kan själv avsäga sig nyhetsbrevet, varefter hens personuppgifter också raderas. Dessutom kan uppgifterna raderas på begäran av den registrerade.

 

Principer för skydd av registret

Utgångspunkten är att personuppgifter inte behandlas manuellt. Endast de företrädare för Hube Helsinkis personal, som för sitt arbete har rätt att hantera kunduppgifter, är berättigade att använda systemet som innehåller kunduppgifter. Uppgifterna samlas i databaser, som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel.

En del av våra underleverantörer kan ha tillgång till systemen där personuppgifterna finns. Skriftliga uppdragsavtal har ingåtts med dessa företag. Underleverantörerna hanterar uppgifterna konfidentiellt och i enlighet med skriftliga instruktioner. Vi använder underleverantörer för att lagra uppgifter, för teknisk support, webbdesign och eventuell direktmarknadsföring.

Vår webbplats upprätthålls av en finsk hostingleverantör. Servrarna är skyddade enligt allmänna branschstandarder.