Arvostamme palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä. Y-Studio on verkkomedia yrittäjille, yrityksien päättäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Pyrimme tuottamaan lukijoita kiinnostavia sisältöjä. Tämän takia käsittelemme jossain määrin palvelujemme käyttäjien henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Hube Helsinki Oy
Y-tunnus: 2736647-5
Osoite: Pursimiehenkatu 29-31 A, 00150 Helsinki

Yhteyshenkilö
Nimi: Kimmo Koivikko
Osoite: Pursimiehenkatu 29-31 A, 00150 Helsinki
Sähköposti: kimmo.koivikko@hubehelsinki.com

Rekisterin nimi
Y-Studion markkinointi- ja asiakasrekisteri

Miksi keräämme rekisteriä?
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyjä lainmukaisia tarkoituksia varten. Näitä ovat asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, mediapalvelun toteuttaminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä?
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite,
  • Mahdolliset asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä arvonta- ja kilpailuvastaustiedot,
  • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Keräämme henkilötietoja käyttäjiltä palveluidemme ja sivuston käytön yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi uutiskirjeemme tilaaminen ja mahdollisten sähköisten lomakkeiden täyttäminen. Tietoja kerätään myös evästeiden avulla. Lisäksi saatamme kerätä verkkosivuston käyttöön liittyvää tietoa Google Analytics- ja muiden vastaavien palveluiden avulla.

Y-Studio ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja. Saatamme luovuttaa henkilö- ja evästetietoja markkinointitarkoituksiin Y-Studion yhteistyökumppaneille sovellettavan lainsäädännön puitteissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Käytämme MailChimp-sähköpostipalvelua uutiskirjeissä ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Yritys kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja ne noudattavat omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. Lisää tietoa: MailChimp.

Rekisteröidyn oikeudet  

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjänä olevalle vastuuhenkilölle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä hänelle uutiskirjettä ja suoramarkkinointimateriaalia. Rekisteröity voi itse kieltäytyä uutiskirjeestä, jonka jälkeen hänen henkilötietonsa myös poistuvat. Lisäksi tiedot voidaan poistaa rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti käsitellä manuaalisesti. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Hube Helsingin henkilökunnan edustajat, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Osalla alihankkijoistamme voi olla pääsy järjestelmiin, joissa henkilötiedot sijaitsevat. Niiden yritysten kanssa on tehty kirjalliset toimeksiantosopimukset. Alihankkijat käsittelevät tietoja luottamuksellisesti ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Käytämme alihankkijoita tietojen tallentamiseen, tekniseen tukeen, verkkosivujen suunnitteluun ja mahdolliseen suoramarkkinointiin.

Verkkosivustomme on suomalaisen hosting-palveluntarjoajan ylläpitämä. Palvelimet on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti.