DELETE

Liittyykö sopimuksiisi jättimäinen riski? Tee testi

Liittyykö sopimuksiisi jättimäinen riski? Tee testi

Kirjallinen sopimus asettaa selkeät ehdot sille, mitä yritys on sopimassa.

|

Yrittäjät solmivat merkittäviäkin sopimuksia vain suullisesti. Suulliset sopimukset ovat kuitenkin jättimäinen riski yrityksen kannalta.
– Sähköpostikirjeenvaihto tai Whatsapp-keskustelukin on suullista sopimusta parempi kirjallinen vaihtoehto. Väärinymmärrysten riski on suuri, jos dokumentoidun sopimuksen jättää tekemättä, kertoo asianajaja Kimmo Vainio.

Vainio opastaa yrittäjiä kirjallisten sopimusten tekemiseen Y-Studion uudessa Klubi-osiossa. Klubissa on yrittäjille myös testi, jonka avulla jokainen voi testauttaa sopimuksiin liittyvät riskit.

Kirjallinen sopimus asettaa selkeät ehdot sille, mitä yritys on sopimassa.

– Tallennettu sopimus auttaa muistamaan. Jos asioista sovitaan vain suullisesti, on iso todennäköisyys, että eri osapuolet eivät enää jossain vaiheessa muista, mistä tarkalleen ottaen on sovittu.

Vainion mielestä kirjallista sopimusta laadittaessa eri osapuolet huomaavat usein puhuvansa asiasta eri tasoilla.

– Suullista sopimusta tehdessä moni keskittyy vain hintaan. Kirjallinen sopimus pakottaa miettimään, mistä tarkalleen ottaen ollaan sopimassa ja mitä mahdollisesti on jäämässä sopimatta.

Vainio korostaa, että pelkän kauppahinnan määrittely ei tee kirjallisestakaan sopimuksesta hyvää kummankaan osapuolen kannalta. Sisältöön täytyy kiinnittää huomiota, eikä mukaan kannata laittaa mitään sellaista, mitä ei ymmärretä.

Sopimukset haltuun -testi löytyy täältä.